Важността на ибадетите (служенията)

“Извършването на греховете (харамите) с добри намерения, не ги превръща в хелял. Доброто възнамерение, не може да повлие на харамите и мекрухите, и не може да ги превръне в ибадети (служения).”

(Шир’ат-ул-ислям)

Прочети ...