Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки.

Дарвин
Дарвин

Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват:

“Така е казал английският лекар Дарвин”. Но те лъжат! Дарвин никога не е поддържал това мнение. Той е писал за борбата за живот сред живите същества. В своята книга “Произходът на видовете” заявява, че живите същества се приспособяват към околната среда, в резултат на което претърпяват малки изменения. Той не е казал, че един вид се превръща в друг.

Съюзът на английските учени през 1980 година е организирал събрание в Салфорд, при което преподавателят от университета Свенсии проф. Джон Дурант е направил следното изказване:

“Мненията на Дарвин за произхода на човека се превърнаха в модерен мит. Тази измислица не предизвика нищо друго освен вреда на научното и общественото ни развитие. Еволюционните глупости оказаха разрушително влияниe върху научните изследвания. Това отвори път за ненужни спорове, изопачаване и големи злоупотреби с науката. Днес теорията на Дарвин е рухнала – тя е нищо повече от купище мизерни и извергнати мисли.

Думите на проф. Дурант, изказани за неговия сънародник, са един от най-интересните отговори в името на науката за Дарвинистите. Желанието относно обнародването на еволюционната теория днес сред хора с различни културни нива е на идеологическо ниво, а не научно. Тази теория се използва като средство за внушаване на материалистическата философия (за атеизиране на хората). Твърдението, че хората са произлезли от маймуните не се основава нито на науката, нито на естествознанието. Не са и думи на Дарвин. Това са лъжи на невежите врагове на исляма, които си нямат понятие от природните науки. Учените не биха изрекли такива невежи и глупави слова.

 Списание "New scientist" 11.sep.1980
Списание “New scientist” 11.sep.1980

Хюсеин Хилми Ъшък “рахметуллахи алейх”

Print Friendly, PDF & Email

Share This: