54 фарза (задължения)

54 фарза (задължения), които всеки мюсюлманин е длъжен да спазва:

1 – Да се повярва в единството на Алла̄ху теа̄ля̄.
2 – Да се ядат и пият халял (позволени от исляма) неща.
3 – Да се извършва абдест.
4 – Да се изпълнява петкратен нама̄з.
5 – Да се извършва гусюл-абдест.
6 – Да се вярва, че препитанието е изпратено от Алла̄ху теа̄ля̄ .
7 – Да се носят чисти и халял дрехи.

8 – Да се уповава на Алла̄ху теа̄ля̄ .
9 – Да се задоволява с притежаваните блага.
10 – Да се отправя благодарност към Алла̄ху теа̄ля̄ за всички Негови блага.
11 – Да се приеме отредената съдба.
12 – Да се изтърпяват нещастията.
13 – Да се прави покаяние (тевбе) за греховете.
14 – Служенията да се извършват за задоволството на Алла̄ху
теа̄ля̄.
15 – Шейта̄на (Сатаната) да се приеме за враг.
16 – Да се примирява със заповедите на Кора̄н-и керӣм.
17 – Да се приеме, че смъртта е истина.
18 – Да се приемат приятелите (любимите раби на) Алла̄ху теа̄ля̄ за
приятели, а враговете Му като врагове.
19 – Да се вършат добрини към родителите.
20 – Да се повеляват заповяданите и да се възбраняват
забранетите от исляма неща.
21 – Да се посещават [праведните] роднини.
22 – Да не се злоупотребява с доверието.
23 – Да се изпитва страх от Алла̄ху теа̄ля̄ и да се напуснат вредните навици.
24 – Да се подчинява на Аллах и Неговия Пророк.
25 – Да се отбягват греховете и да се извършват служенията.
26 – Да се подчинява на мюсюлманските управници.
27 – Да се взема поука от същесвуването и създанията.
28 – Да се размишлява относно съществуването на Алла̄ху теа̄ля̄.
29 – Да се предпазва от изказвания на неприлични, срамни думи.
30 – Да се поддържа сърцето чисто.
31 – Да не се подиграва с никого.
32 – Да не се гледат забранени (харам) неща.
33 – Да се спазва винаги даденото обещание.
34 – Да се пазят ушите от слушане на грозни (непозволени от исляма) не-
ща.
35 – Да се изучават знания.
36 – Да се съблюдава справедливостта при използването на измервателните уреди.
37 – Да не се изпитва сигуреност от наказанието на Алла̄ху теа̄ля̄, а да се изпитва постоянен страх от Него.
38 – Да се помага на бедните мюсюлмани и да им се дава зекят.
39 – Да не се губи надежда от милостта на Алла̄ху теа̄ля̄ .
40 – Да не се следват желанията на нефса.
41 – Да се гощава с храна в името на задоволството на Алла̄ху теа̄ля̄.
42 – Да се работи, за спечелване на толкова, колкото е нужно за препитание.
43 – Да се дава зекя̄т-а на имуществото и ушур –а  от реколтата.

44 – Да не се осъществява полов контакт с жени в месечен цикъл или
следродилен период.
45 – Да се пречиства сърцето от грехове.
46 – Да се въздържа от високомерие.
47 – Да се защитава имота на сирака, който не е достигнал до полова и
умствена зрялост.
48 – Да не се избягва близост с млади мъже.
49 – Да се изпълнява петкратният нама̄з навреме и да
не се оставя за каза‘ (за следващото време).
50 – Да не се присвоява ничиий чужд имот чрез огнетяване.
51 – Да не се съдружава на Алла̄ху теа̄ля̄.
52 – Да се въздържа от прелюбодейство.
53 – Да не се пият вино и алкохолни напитки.
54 – Да не се дава клева без основание.

Източник:
“Китаб-ус-салат” Hasan Yavas
“Книга за намаза”

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: