Животът на Любимия ми пророк Мухаммед ‘салляллаху алейхи ве селем’


Животът на любимия ми пророк Мухаммед

 ”салляллаху алейхи веселем”

Описва подробно живота на последния Пророк на Аллаху теаля – най-високопоставения сред всички пророци – Мухаммед “алейхисселям”; неговата нравстеност, поведение, навици и чудеса.

Съдържа информация събрана от близо 86 книги.

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Животът на Любимия ми пророк Мухаммед 'салляллаху алейхи ве селем'

Print Friendly, PDF & Email

Share This: