Ислям и Християнство

Ислям и Християнство

Книгата съдържа информация за вярата в съществуването на Аллаху теаля; знания относно пророците, религиите и книгите (Инджилът на Варнава, Евангелието и Тората); обяснения относно това защо ислямът отменя предишните небесни религии (религиите на Муса “алейхисселям” и Иса “алейхисселям”); отговори на критиките към исляма и знания за превръщане в истински мюсюлманин.

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Ислям и Християнство

Print Friendly, PDF & Email

Share This: