Ислям, Християнство и Юдаизъм


Ислям, Християнство и Юдаизъм 

Подробно разглежда факти относно днешните копия на Теврата и Евангелието; доказва, че Коран-и керим е словото на Аллаху теаля; разяснява историческото развитие на трите основни религии; сравнява исляма, християнството и другите религии; отговаря на въпроса “Има ли философия в исляма?”; доказва, че напредването в науката е “фарз” (задължение) за мюсюлманите.

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Ислям, Християнство и Юдаизъм

Print Friendly, PDF & Email

Share This: