Наставления за мюсюлманина

Наставления за мюсюлманина

В книгата се дава информация за появата, разпространението, зверствата и еретичните убеждения на уахабитите. Освен това са разгледани теми като виляйет, тасаввуф, мезхеб, адак, гробен живот, построяване на тюрбета, ислямски учени и още много други.

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Наставления за мюсюлманина

Print Friendly, PDF & Email

Share This: