Съдният ден и Отвъдният живот


Съдният ден и Отвъдният живот

Описание на състоянията, през които преминава тялото и духът на всеки човек в момента на смъртта; Информира за гробният живот и предстоящите събития в Съдния ден.

Отвори PDF файл 

Изтегли PDF - Съдният ден и Отвъдният живот

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: