Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) – Първа част

Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие)

 

Първа част

Обемиста и пълноценна книга с информация, непроменена през вековете от момента на низпославането на исляма. Описва и подкрепя с доказателства най-благоразумния начин на живот за човечеството; Следване на ехл-и суннетското учение; Пълен справочник, посочващ пътят към земното и отвъдното щастие; Съдържа преводи на непроменените писма на ислямските учени и изобилие от полезна информация.

(Книгата е в процес на превод и ще се състои от няколко части. Благодарим за вашето търпение.)

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Пълен Илмихал Се’адет-и ебедиййе (Безкрайното щастие) - Първа част

(Последна редакция – дата 28/3/2019)

Print Friendly, PDF & Email

Share This: