Вярата нужна на всеки

Вярата нужна на всеки

Оригиналната книга е на персийски език и носи името “Итикаднаме”. Тя е написана от Хазрети Мевляна Халид ал-Багдади, който е бил проницателен учен в ислямската религия и специалист в науката “тасаввуф”. В произведението са разяснени петте основи на исляма и шестте условия на вярата (иман); опровергават се противниците на исляма и безмезхебниците; описват се фарзовете (задълженията) и харамите (забранените неща).

Отвори PDF файл

Изтегли PDF - Вярата нужна на всеки

Print Friendly, PDF & Email

Share This: