Category Archive: Сохбети

Препитанието е от Аллаху теаля… (Менкибе)

Така както печалбите не увеличават ръзъка (препитанието), така и загубите не го намаляват. Още докато бебето е в утробата на майка си, Джебраил алейхиселям му казва…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/rizk/

Гусюл абдест

Фарзовете на гусюла  в ханефитския са три, пет- в маликитския, два- в шафиитския и един- в ханбелитския мезхеб.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82/

Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки. Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc/

Думата “създател”, за друг освен Аллах води до кюфр…

Позволено ли е да използваме, като алтернатива думата създател,

за човек който е направил нещо?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%b2/

Въпроси за лични празници…

Въпроси за лични празници…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/

Харам ли е музиката?

В тефсира “Медарик” се казва, че “ентум самидун” се тълкува така:

Когато чуят, че се чете Коран-и керим, само и само, за да не го изслушат, те започват теганни [музика, песни] и игри, танци.” Ибни Аббас и хазрети Му-джахид са казали, че тук се има предвид музиката. (Ига-сет-ул-Лехфан)

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/2803/

Безценни наставления от великият имам- Ебу Ханифе “каддесаллаху теаля съррахул азиз”

Приеми тези наши наставления от все-сърце! Накичи с тях своя земен и отвъден живот, защото те са за твое добро и за доброто на всички. Върви по този път и го препоръчвай на всеки.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/nastawleniq/

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d1%8f%d1%81-%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/

Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/ehrenfels/

54 фарза (задължения)

54 фарза (задължения), които всеки мюсюлманин е длъжен да спазва според преданията на ехл-и суннетските учени- Улема

 

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/54/

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

Съществуват ли в исляма интимни места (аврет) по човешкото тяло?

Твърдящият, че в исляма няма срамни места (аврет) по човешкото тяло, които трябва да се покрият, би станал “кяфир” (неверник)!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/avret-mesta/

Може ли всеки да тълкува Коран-и керим?

Вие “ехли суннет вел джемаат” твърдите, че не всеки може да разбира Коран-и керим. А всъщност не е ли съобщено ясно във втори айет на сура Юсуф и 44-и айет на сура Фуссилят, че всеки е в състояние да разбира Коран-и керим?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/mojelivseki/

Има ли други доказателства в исляма, освен Коран-и керим?

Някои хора твърдят следното: “Аз не признавам никакви доказателства освен Корана! Чета превода на Корана и изпълнявам това, което разбирам от него.”

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%81/

Защо мюсюлманите страдат…?

Един ден при имам Раббани (рахметуллахи алейх) са дошли група хора и попитали:

“Мюсюлманите са безпомощни, мюсюлманите са бедни, мюсюлманите са болни, мюсюлманите страдат, мюсюлманите са в притеснение, а неверниците са толкова спокойни…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%bc%d1%8e%d1%81%d1%8e%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/

Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за това?

Повечето земетресения са предупреждения за нас от страна на Аллаху теаля. Ислямските учени са повеляват:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0/

Ибрахим “алейхиселям” и Курбана

Защо хазрети Ибрахим “алейхиселям”, пожела да принесе сина си, като курбан?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%85%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

Шапката с козерка – признак на неверие!

Шапката с периферия, т.е. юдейската шапка е религиозният символ на евреите. Поставянето на такава шапка, без значение с каква цел, няма разлика от слагане на кръст и свеждане на чело в седжде пред идол. Периферията и козерката на шапката носи следното значение “Аз не се покланям до земя пред Аллах”. [“Муфтах-ул Дженне”, “Биргиви васиййетнамеси”]

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5/

Нашият последен ден…

Съветваме хората със слаби сърца да не четат следните редове… Но препоръчваме на хора с болни сърца (души), да принтират и четат много често това силно и ефикасно лекарство .

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd/

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5/

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bc-156-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d1%81/

Нощта “Берат” (15.Шабан)

Честита и благословенна да Ви е нощта “Берат” !

Нощта “Берат” е петнадесетата нощ на месец Шабан. В книгите по тефсир се съобщава, за низпославането на Коран-и керим в Левх-ил-махфуз именно през тази нощ.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82/

Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d1%85%d1%8a%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7-6-%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9/

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d1%85%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd/

Абдулвехаб Шарани (рахметуллахи алейх)

Достигане до вечно щастие, е възможно единствено със следване любимият на Аллаху теаля, Мухаммед (саллалаху теаля алейхи весселлем). Следването му значи, вкопчване в неговият път и възприемане на неверието и неверниците за нечисти и …

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b2%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/

Наставления от Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх)

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d0%b8%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d1%85%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc/

Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те извикам!” Викате, викате, но то не идва. Вие ще го викате, и макар да ви чува, то няма да идва . Какво бихте направили с него? Така и Аллаху теаля призовава рабите … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/priziv-kym-rabite/