Важността на ибадетите (служенията)

“Извършването на греховете (харамите) с добри намерения, не ги превръща в хелял. Доброто възнамерение, не може да повлие на харамите и мекрухите, и не може да ги превръне в ибадети (служения).”

(Шир’ат-ул-ислям)

Прочети ...

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?  Отговор: Срещали сме и хора, които казват, че се успокояват … продължение … »

Прочети ...

Кои са видовете свещенни хадис-и шерифи?

Видовете хадис-и шерифи са дефинирани по следния начин на 136-а стр. от първия джуз на книгата “Махзен-ул-улюм”, отпечатана в Истанбул през 1308-а г. по Хиджра, и на трета стр. в книгата “Еши’ат-ул-лемеат”:

Прочети ...

Препитанието е от Аллаху теаля… (Менкибе)

Ислямските учени повеляват… Така както печалбите не увеличават ръзъка (препитанието), така и загубите не го намаляват. Още докато бебето е в утробата на майка си, … продължение … »

Прочети ...

Гусюл абдест (цялостно измиване на тялото)

  Правилният нама̄з изисква правилно изпълнен абдест и гусюл. За всеки мъж и жена-мюсюлмани, които са джунуб (нямат гусюл абдест), за жените преминали  месечен цикъл … продължение … »

Прочети ...

Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки. Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват: … продължение … »

Прочети ...

Думата “създател”, за друг освен Аллах води до кюфр…

Позволено ли е да използваме, като алтернатива думата създател,

за човек който е направил нещо?

Прочети ...

Въпроси за лични празници…

Въпроси за лични празници…

Прочети ...

Харам ли е музиката?

Отговор: Съществуват два вида сима- позволена и забранена. Някои (невежи хора) превеждат думата “сима”, като “музика” [думата за музика не се нарича сима, а гъна] … продължение … »

Прочети ...

Безценни наставления от великият имам- Ебу Ханифе “каддесаллаху теаля съррахул азиз”

Приеми тези наши наставления от все-сърце! Накичи с тях своя земен и отвъден живот, защото те са за твое добро и за доброто на всички. Върви по този път и го препоръчвай на всеки.

Прочети ...

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Прочети ...

Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство.

Прочети ...

54 фарза (задължения)

54 фарза (задължения), които всеки мюсюлманин е длъжен да спазва според преданията на ехл-и суннетските учени- Улема

 

Прочети ...

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Прочети ...

Съществуват ли в исляма интимни места (аврет) по човешкото тяло?

Твърдящият, че в исляма няма срамни места (аврет) по човешкото тяло, които трябва да се покрият, би станал “кяфир” (неверник)!

Прочети ...

Може ли всеки да тълкува Коран-и керим?

Вие “ехли суннет вел джемаат” твърдите, че не всеки може да разбира Коран-и керим. А всъщност не е ли съобщено ясно във втори айет на сура Юсуф и 44-и айет на сура Фуссилят, че всеки е в състояние да разбира Коран-и керим?

Прочети ...

Има ли други доказателства в исляма, освен Коран-и керим?

Някои хора твърдят следното: “Аз не признавам никакви доказателства освен Корана! Чета превода на Корана и изпълнявам това, което разбирам от него.”

Прочети ...

Защо мюсюлманите страдат…?

Един ден при имам Раббани (рахметуллахи алейх) са дошли група хора и попитали:

“Мюсюлманите са безпомощни, мюсюлманите са бедни, мюсюлманите са болни, мюсюлманите страдат, мюсюлманите са в притеснение, а неверниците са толкова спокойни…

Прочети ...

Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за това?

Повечето земетресения са предупреждения за нас от страна на Аллаху теаля. Ислямските учени са повеляват:

Прочети ...

Ибрахим “алейхиселям” и Курбана

Защо хазрети Ибрахим “алейхиселям”, пожела да принесе сина си, като курбан?

Прочети ...

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Прочети ...

Шапката с козерка – признак на неверие!

Шапката с периферия, т.е. юдейската шапка е религиозният символ на евреите. Поставянето на такава шапка, без значение с каква цел, няма разлика от слагане на кръст и свеждане на чело в седжде пред идол. Периферията и козерката на шапката носи следното значение “Аз не се покланям до земя пред Аллах”. [“Муфтах-ул Дженне”, “Биргиви васиййетнамеси”]

Прочети ...

Нашият последен ден…

Съветваме хората със слаби сърца да не четат следните редове… Но препоръчваме на хора с болни сърца (души), да принтират и четат много често това силно и ефикасно лекарство .

Прочети ...

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Прочети ...

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Прочети ...

Нощта “Берат” (15.Шабан)

Честита и благословенна да Ви е нощта “Берат” !

Нощта “Берат” е петнадесетата нощ на месец Шабан. В книгите по тефсир се съобщава, за низпославането на Коран-и керим в Левх-ил-махфуз именно през тази нощ.

Прочети ...

Празнува ли се Хъдрелез (6-ти май) в исляма?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Прочети ...

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Прочети ...

Абдулвехаб Шарани (рахметуллахи алейх)

Достигане до вечно щастие, е възможно единствено със следване любимият на Аллаху теаля, Мухаммед (саллалаху теаля алейхи весселлем). Следването му значи, вкопчване в неговият път и възприемане на неверието и неверниците за нечисти и …

Прочети ...

Наставления от Ибрахим бин Едхем “рахметуллахи алейх”

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Прочети ...

Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те … продължение … »

Прочети ...