ЕСХА̄Б-И КИРА̄М “алейхимуръдван”

   Мюсюлманите, които са имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и да чуят сладките му слова, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният … продължение … »

Прочети ...

Времената преди исляма

В книгата си „Късас-ъ Енбия“ Ахмед Джевдед Паша “рахметуллахи алейх” казва следното: “40 години след като Иса “алейхиселям” беше въздигнат в небесата, римляните атакуваха Йерусалим. … продължение … »

Прочети ...

Ессеиййд Абдулхаким Арваси “рахметуллахи алейх”

Биография Абдулхаким Арваси е роден през 1860 г. (в някои документи датира също и 1865 г.) в територия на бившата Османсакта империя, Башкале, област Ван. Живял … продължение … »

Прочети ...

Препитанието е от Аллаху теаля… (Менкибе)

Ислямските учени повеляват… Така както печалбите не увеличават ръзъка (препитанието), така и загубите не го намаляват. Още докато бебето е в утробата на майка си, … продължение … »

Прочети ...

Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки. Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват: … продължение … »

Прочети ...

Безценни наставления от великият имам- Ебу Ханифе “каддесаллаху теаля съррахул азиз”

Приеми тези наши наставления от все-сърце! Накичи с тях своя земен и отвъден живот, защото те са за твое добро и за доброто на всички. Върви по този път и го препоръчвай на всеки.

Прочети ...

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Прочети ...

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Прочети ...

Хазрет-и “Яхя Баба- готвачът”

Яхя Баба (рахметуллахи алейх) е “Евлия” (просветен), роден в гр. Одрин (Османската империя).

Колегите му са приготвяли шербети, печени кебапи, зеленчуци…но неговият специалитет е бил “пилав”-ът (ориз). Когато се захванел да готви, все едно е отслужвал религиозната си служба….

Прочети ...

Хазрети Иса (Исус) не е божество!

Големият ислямски учен Фахреддин Рази (рахметуллахи алейх) разказва: “Намирах се в гр. Харезм. Дочух, че в града е пристигнал поп, който се е опитвал да разпространи християнството. Отидох при него. Той ме пита:  – “Какво е доказателството, че Мухаммед “алейхиселям” е пророк?” Отговорих му по следният начин: – “Така както се известява, че са дадени

Прочети ...

Въпрос без отговор. Имам Ешари (рахметуллахи алейх)

Към нещата които могат да се разберат с разум, се подхожда с разум. Но нещата, които не могат да се разберат с разума, не може да се търсят с него. За нещата, които не се разбират с разум ни трябва, рехбер т.е. пътеводител. Пътеводителите са ехлисуннетските учени! Ако не се намират живи учени, тогава се четат техните книги!

 

Прочети ...

Абдулвехаб Шарани (рахметуллахи алейх)

Достигане до вечно щастие, е възможно единствено със следване любимият на Аллаху теаля, Мухаммед (саллалаху теаля алейхи весселлем). Следването му значи, вкопчване в неговият път и възприемане на неверието и неверниците за нечисти и …

Прочети ...

Наставления от Ибрахим бин Едхем “рахметуллахи алейх”

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Прочети ...