Втори том, 31-о писмо от “Мектубат” на имам Раббани “куддисе сиррух”

Втори том, 31-о писмо на имам Раббани “куддисе сиррух” В това писмо, написано до хадже Шерефуддӣн Хюсеин, се дава наставление. Хамд (хвала) на Алла̄ху теа̄ля̄ … продължение … »

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 89

Това писмо, написано до Саййид Мир Мухиббуллах, информира, че в този свят е нужно да се прави това, което би било полезно за Отвъдния живот.

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 82

Това писмо, изпратено до Кважа Шарафаддин Хюсейн, разисква темата отностно избягването на харамите и придържането към Ахкам-и-ислямийе!

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 96

Това писмо, написано до Мохамед Шериф, обяснява, че тези които не изпълняват поклонения и ибадети в предопределените им времена, използвайки изразите ‘Ще го направя утре’ или ‘Ще го изпълня по-късно’, грешат; и също така е нужно да се придържане към начина на служение на исляма, показан от Хазерети Мохамед.

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Известява се, че най-ценният капитал на този свят, са тъгите и страданията и че най-сладката благословия, са тревогите и болките.

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 79

Това писмо, написано до Джабарри Хан, пояснява, че тази чудесна религия е съвкупност от всички отминали религии и да и се подчиниш означава да се подчиниш на всички предишни религии.

Прочети ...

Качествата на Аллаху теаля според вярата на ехли суннет!

Аллаху теаля е притежател на съвършенни качества. Това са:

– Хаят, Илм, Сем’, Басар, Кудрет, Ираде, Келям и Теквин.

Те са изначални (Кадим) и вечни (Езел). Съществуват заедно със същността на Аллаху теаля. Създаването на творенията и промените, които настъпват в тях, не са пречка, изначалните качествата на Аллаху теаля да са вечни

Прочети ...