Category Archive: Галерия – насихат

Живей, както искаш … трупай, каквото искаш …!

Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/jivej-kakto-iskash/

Не завиждай на онзи, който има повече имот и пари от теб!

Не завиждай на онзи, който има повече имот и пари от теб. Той ще умре с голяма тъга по тях. Завиждай благородно на онзи, който извършва много поклонения. Тъй като всички живи хора ще умрат, няма смисъл да се завижда на земното, което те притежават. Имам Шафии “Рахметуллахи алейх” Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b8%d0%bc/

Заниманието с безполезни неща …

Заниманието с безполезни неща е признак за отдалечаване от Аллаху теаля. Имам Раббани (рахматуллахи алейх) Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0/

Надменният човек не иска да приеме истината!

Ислямските учени повеляват: “Високомерните хора се противопоставят на всички заповеди на Аллаху теаля. Надменният човек не иска да приеме истината, когато я чуе от друг. Той незабавно се противопоставя. Дори когато се говори на религиозна тема, веднага започва да отрича. Когато чуе истината от устата на отсрещния (дори да знае, че говори правилни неща) търси … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/nadmenen-e-onzi-koito/

“Намазът е Нур!”

Нашият Пророк ‘салляллаху алейхи ве селям’ е съобщил: “Намазът е нур (светлина)”, т.е. разкрасява сърцето в този свят и осветява Сирата в отвъдния живот. Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%82-%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d1%80/

Децата, парите и имотът са поверени на теб от Аллаху теаля и …

Децата, парите и имотът са поверени на теб от Аллаху теаля и Той, когато пожелае може да си ги вземе. Мевляна Халид-и Багдади (рахметуллахи алейх) Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/

Земният живот, зад който тичате ..!

Хазрети Омер “радиаллаху анх” всеки път, когато е преминавал край сметище, казвал: “Ето, това е земният живот, зад който тичате с такава амбиция!” Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/zemniqt-jivot-zad-koito-tichate/

Вярата …

Ако Аллаху теаля е дал вяра на Своя раб, то какво не ми е дал;  А ако не му е дал вяра, то какво му е дал? Сеийд Абдулхаким Арваси ‘рахметуллахи алейх’ Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%b2%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Наставленията са безполезни за онзи, който …

Наставленията са безполезни за онзи, който не извлича поука от побеляването на косата си. Хилми бин Саид (рахметуллаху алейх) Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b8-%d0%ba/

Харам е ровенето в делата на друг.

Харам е ровенето в делата на друг. Имам Раббани ‘рахметуллахи алейх’ Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/w-delata-na-drug/

Земята, след като починеш ти …

Ако искаш да узнаеш какво ще стане със земята, след като починеш ти, виж какво е станало с нея след като са умрели тези пред теб! Хасен Басри (рахметуллахи алейх)   Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/ako-iskash-da-uznaesh/

Онова, което се променя според разбирането на всеки човек, не се нарича религия.

Онова, което се променя според разбирането на всеки човек, не се нарича религия. Коран-и керим бил низпослан за 23 години. Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) по заповед на Аллаху теаля подродбно разяснил всеки айет на Есхаб-и кирам . Ако в сегашно време има човек, който държи пред себе си тези разяснения на Пейгамбера ни, и … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/religiq-i-razbirane-na-chovek/

Богати и бедни дни

  Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/bogati-i-bedni-dni/

Оценяване на ислямската религия

Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/islam-religion/

Колко лош е онзи човек, който се върти около теб, когато си богат, а те оставя, когато обеднееш!

Колко лош е онзи човек, който се върти около теб, когато си богат, а те оставя, когато обеднееш! Имам Мухаммед Бакир (рахметуллахи алейх) Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/nasihat/te-ostavq-kogato-obedneesh/