Живей, както искаш … трупай, каквото искаш …!

Share This:

Прочети ...

Не завиждай на онзи, който има повече имот и пари от теб!

Не завиждай на онзи, който има повече имот и пари от теб. Той ще умре с голяма тъга по тях. Завиждай благородно на онзи, който … продължение … »

Прочети ...

Заниманието с безполезни неща …

Заниманието с безполезни неща е признак за отдалечаване от Аллаху теаля. Имам Раббани (рахматуллахи алейх) Share This:

Прочети ...

Надменният човек не иска да приеме истината!

Ислямските учени повеляват: “Високомерните хора се противопоставят на всички заповеди на Аллаху теаля. Надменният човек не иска да приеме истината, когато я чуе от друг. … продължение … »

Прочети ...

“Намазът е Нур!”

Нашият Пророк ‘салляллаху алейхи ве селям’ е съобщил: “Намазът е нур (светлина)”, т.е. разкрасява сърцето в този свят и осветява Сирата в отвъдния живот. Share … продължение … »

Прочети ...

Децата, парите и имотът са поверени на теб от Аллаху теаля и …

Децата, парите и имотът са поверени на теб от Аллаху теаля и Той, когато пожелае може да си ги вземе. Мевляна Халид-и Багдади (рахметуллахи алейх) … продължение … »

Прочети ...

Земният живот, зад който тичате ..!

Хазрети Омер “радиаллаху анх” всеки път, когато е преминавал край сметище, казвал: “Ето, това е земният живот, зад който тичате с такава амбиция!” Share This:

Прочети ...

Вярата …

Ако Аллаху теаля е дал вяра на Своя раб, то какво не ми е дал;  А ако не му е дал вяра, то какво му … продължение … »

Прочети ...

Наставленията са безполезни за онзи, който …

Наставленията са безполезни за онзи, който не извлича поука от побеляването на косата си. Хилми бин Саид (рахметуллаху алейх) Share This:

Прочети ...

Харам е ровенето в делата на друг.

Харам е ровенето в делата на друг. Имам Раббани ‘рахметуллахи алейх’ Share This:

Прочети ...

Земята, след като починеш ти …

Ако искаш да узнаеш какво ще стане със земята, след като починеш ти, виж какво е станало с нея след като са умрели тези пред … продължение … »

Прочети ...

Онова, което се променя според разбирането на всеки човек, не се нарича религия.

Онова, което се променя според разбирането на всеки човек, не се нарича религия. Коран-и керим бил низпослан за 23 години. Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) … продължение … »

Прочети ...

Богати и бедни дни

  Share This:

Прочети ...

Оценяване на ислямската религия

Share This:

Прочети ...

Колко лош е онзи човек, който се върти около теб, когато си богат, а те оставя, когато обеднееш!

Колко лош е онзи човек, който се върти около теб, когато си богат, а те оставя, когато обеднееш! Имам Мухаммед Бакир (рахметуллахи алейх) Share This:

Прочети ...