Category Archive: Полезна информация

Гусюл абдест

Фарзовете на гусюла  в ханефитския са три, пет- в маликитския, два- в шафиитския и един- в ханбелитския мезхеб.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82/

Въпрос: Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви?

Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички календари преди 1983 г. Само че, през 1983 г. времената за намаз и орудж (говеене) бяха променени.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%80/

Проектът “Дарвинизъм”

За да подведат децата на мюсюлманите враговете на исляма, се представят за учени в природните науки. Твърдят, че хората са произлезли от маймуните и заявяват:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc/

Въпроси за лични празници…

Въпроси за лични празници…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/

Харам ли е музиката?

В тефсира “Медарик” се казва, че “ентум самидун” се тълкува така:

Когато чуят, че се чете Коран-и керим, само и само, за да не го изслушат, те започват теганни [музика, песни] и игри, танци.” Ибни Аббас и хазрети Му-джахид са казали, че тук се има предвид музиката. (Ига-сет-ул-Лехфан)

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/2803/

54 фарза (задължения)

54 фарза (задължения), които всеки мюсюлманин е длъжен да спазва според преданията на ехл-и суннетските учени- Улема

 

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/54/

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

Съществуват ли в исляма интимни места (аврет) по човешкото тяло?

Твърдящият, че в исляма няма срамни места (аврет) по човешкото тяло, които трябва да се покрият, би станал “кяфир” (неверник)!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/avret-mesta/

Има ли други доказателства в исляма, освен Коран-и керим?

Някои хора твърдят следното: “Аз не признавам никакви доказателства освен Корана! Чета превода на Корана и изпълнявам това, което разбирам от него.”

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%81/

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

Шапката с козерка – признак на неверие!

Шапката с периферия, т.е. юдейската шапка е религиозният символ на евреите. Поставянето на такава шапка, без значение с каква цел, няма разлика от слагане на кръст и свеждане на чело в седжде пред идол. Периферията и козерката на шапката носи следното значение “Аз не се покланям до земя пред Аллах”. [“Муфтах-ул Дженне”, “Биргиви васиййетнамеси”]

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5/

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5/

Има ли място музиката в исляма?

Не са останали много от хората, които знаят че музиката е забранена, т.е. харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк Мухаммед “алейхиселям” по този въпрос, са известените от Него следващи хадис-и шерифи:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b0/

Какво означава “Мирадж” и каква особенност притежава тази нощ?

Мирадж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Ресулюллах ”салляллаху алейхи ве селлем” бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за човечеството места. Това е 27-мата нощ на месец Реджеб.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b6-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd/

Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d1%85%d1%8a%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7-6-%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9/

Кой човек се назовава с думата “ахмак” (глупак)? Има ли лечение за “ахмаклък”?

Човек който няма разум, се нарича “луд” или “психично болен”. А човек, който има разум, но не го използва или не може да го използва, се нарича “ахмак” т.е. глупав човек.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b3/

Причини, поради които вярващ човек може да изгуби своя иман (вяра) впоследствие.

Има четиридесет неща, които стават причина вярващия човек в момента, да изгуби своя иман (вяра) в последствие: 

1 – Да се вярва по грешен начин.

2 – Слаб иман (вяра), т.е. иман без амал (задължително служение, ибадети).

3 – Да се вършат неправилни неща с деветте органа. 

4 – Да се продължава да се извършва голям грях…..

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/polezna-informacia/40-prichini-da-izgubim-imana-si-vposl/

Витир (витр) – начин на изпълнение

Преди витир (витр) намазът не се четат езан или икамет. Преди навеждането напред (в руку) в третия рекят е ваджиб да се чете молитва на Арабски език (наречена “Кунут”). Този, който не изпълни това поклонение в предписаното му време, трябва да го кланя като каза. Нужно е да се направи нийет  (възнамерение) преди изпълнението му, като се спомене “Витр”.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/witr-prayer/

Какво е нужно да се прави в деня “Ашуре”?

Какво е нужно да правим в деня “Ашуре”? 1– Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява: (На говеещият в денят “Ашуре” му се опрощават греховете, колкото за една година) [Муслим, Тирмизи, И. Ахмед, Теберани] Говеене единствено в денят “Ашуре” е “мекрух” (нежелателно), защото по този начин биха се имитирали

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/kakvo-e-nujno-da-se-pravi-v-denqt-ashure/

Денят и нощта на “Ашуре” !

 10.Мухаррем.1438 година (хиджри)Десетият ден на месец Мухаррем, се нарича “Денят Ашуре”. Този месец е един от четирите ценни месеца споменати в Коран-и керим. Говеене през първият ден на месец Мухаррем е благородно, толкова колкото да се говее цялата година. В един хадис-и шериф по смисъл се казва: “След говеенето (орудж) през месец Рамазан, най-благородно е…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/asure/

Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5/

Подредба и начин на изпълнение на петкратния ежедневен намаз (фарз, ваджиб, суннет)

Задължение е на всеки мюсюлманин, който е достигнал пубертет и полова зрялост да изпълнява пет-кратния намаз всеки ден. Фарз (задължително) е да се изпълни поклонението, когато предопределеното му време настъпи; видове намаз и подредбата им спрямо времената за намаз.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/farz-sunnet-wajib-podredba/

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d1%85%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd/

За кого е ваджиб “курбан” и каква е мярката?

Нека обобщим отговора в отделни точки:

1 Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за “Фътра” и “Курбан”, се приема за “религиозно богат“. За този човек е “ваджиб” (близко до задължително) да даде “фътра”. Ако той е “Мукеллеф” (задължен) т.е. ако достигнал зрялост и е местен жител (т.е. не е пътник) е почти задължен да заколи курбан от свое име. За този човек е харам (забранено) да получава “зекят“. “Ваджиб” (почти задължително) е да помага на бедните жени и ….

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b1-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0/

Кой се нарича, фасък ?

Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. Например, някой, който открито извършва изброените по долу грехове продължително, би станал фасък…..

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d1%81%d1%8a%d0%ba/

Намазът – Степен на важност и значимостта му (в религията Ислям)

В книгата Дурр-ул-мукхтар, в началото на доклада за намаза, и в Ибни ‘Абидин, на двеста тридесет и четвърта страница в книгата Радд-ул-мухтар, (пояснявайки същата тема) ,е написано:  

От времето на Адем ‘алейхиселям’ намазът се е изпълнявал веднъж дневно през всеки шариат.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/importance-of-namaz/

PDF Подредба на четените Сури по време на Намаз (спрямо Суннета)

Човек, който изпълнява намаз самостоятелно може да чете сури с една и съща дължина (с един и същ брой айети) във всеки рекят. По време на намаз е мекрух във вторият рекят да се чете сура с 3 айета по дълга от първия рекят. Мекрух е за имама да чете едни и същи айети във всеки намаз. Провъзгласено е (от алими), че и при тези, които изпълняват намаз индивидуално …

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/podredba-na-suri-po-vreme-namaz/

Как да опазим и да не губим своя “иман” (вяра)!

Нека изброим някои от важните неща, нужни за опазване на “иман”-а: 1 – Трябва да се вярва в неведомото (гайб).  [Вярата в “гайб“, означава потвърждение на вярата т.е. да бъде приета  религията, която е съобщена от Пророкът ни Ресулюллах (салляллаху теаля алейхи весселлем) и да се вярва в нея неприкосновено, без да се намесват собствени … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0/

Фидйе и Фитре !!!

  Садака-и Фътър (Фитре):  За всеки богат мюсюлманин е “ваджиб” да дава садака-и фътър. Това става по време на месец рамазан. Може да се даде както преди, така и след рамазан байрам, но севабът е най-голям , когато е даден преди байрамския намаз. Въпрос: Какво и колко да се даде? Отговор: 1 750 гр. брашно … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d1%84%d0%b8%d0%b4%d0%b9%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5/

Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля . 2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета 3 – Привързаност към земни блага, длъжност и слава. 4 – Да се угнетяват и измъчват хора, животни, себе си. 5 – Да не се указва благодарност към Аллаху теаля и към … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d1%80%d0%b5-%d0%b1/

Говеене (Орудж)

Четвъртото от петте условия на Исляма е говеенето през всеки ден от месец рамазан. На арабски се нарича “савм“. Речниковото значение на тази дума е „опазване на нещо от нещо друго”. В Исляма говеене означава въздържане от три неща във всеки един ден от месец рамазан. Това са ядене, пиене и полови контакти. [Въздържането става … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/polezna-informacia/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6/

Въпрос: Коя дуа да четем на Ифтар (при разговяване)?

Отговор: Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа: “По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се отказва” [Ибни Мадже] “Дуата (молитвата) на говеещия не се отхвърля” [Тирмизи] “Направената дуа от говеещия на ифтар, не се връща” [Бейхеки] Преди ифтар, се чете: “Еузюбиллях иминес шейтдаани раджиим, Бисмилляхирахманирахим” … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0/

Неща развалящи оруджа, но изискващи само “каза” (повтаряне на оруджа)

1– Поглъщане на дъждовни капки или снежинки 2– Ползване на спрей за Астма 3– При принудително разговяване 4– Използване на течно лекарство за нос 5– Вдишване на одеоколон през носа    [Помирисването не разваля] 6– Да се започне говеене като “муким” (човек пребиваващ в населеното си място) и след излизане на път (сефери) да се … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/questions-oruch/%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be/

Неща, които НЕ развалят оруджа !

Ето няколко от тях: 1– Несъзнателно ядене и пиене 2– Поглъщане на върната храна от стомаха 3– Поемане на въздух от кислородна бутилка (без примесено лекарство) 4– Ако се възнамери да се разговее, но не се стори 5– Неволно повръщане 6– Леко повръщане чрез волно предизвикване 7– Използване на лекарства за ситост на Сахур (сутрешното … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b0/

ДУА ЗА ИСТИГФАР

Да се прави истигфар означава да се изкаже: “Естагфируллах мин кулли ма̄ керихаллах” или “Естагфируллах”. Значението му е: “О, Господи! Ако съм извършил нерахесвано от Теб дело, прости ми! И ме опази от вършене на онези, които не съм!” Дуата за истигфар е “Естагфирулла-хел’азъйм, еллези ля иляхе илля хув ел хаййел каййуме ве етубу илейх.” … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b4%d1%83%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d1%84%d0%b0%d1%80/

Кефарет за орудж*

Ислямските алими разясняват: “Този който развали оруджа по собствено желание без никаква причина, трябва да освободи един роб, ако няма такъв, трябва да държи орудж 60 дена подред, ако не е в състояние да извърши и това трябва да нахрани 60 бедняка” (Редд-ул мухтар) Share This:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/polezna-informacia/%d0%ba%d0%b5%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6/