Category Archive: Вяра и Ислям

Причини, поради които вярващ човек може да изгуби своя иман (вяра) впоследствие.

Има четиридесет неща, които стават причина вярващия човек в момента, да изгуби своя иман (вяра) в последствие: 

1 – Да се вярва по грешен начин.

2 – Слаб иман (вяра), т.е. иман без амал (задължително служение, ибадети).

3 – Да се вършат неправилни неща с деветте органа. 

4 – Да се продължава да се извършва голям грях…..

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/polezna-informacia/40-prichini-da-izgubim-imana-si-vposl/

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d1%85%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd/

Намазът – Степен на важност и значимостта му (в религията Ислям)

В книгата Дурр-ул-мукхтар, в началото на доклада за намаза, и в Ибни ‘Абидин, на двеста тридесет и четвърта страница в книгата Радд-ул-мухтар, (пояснявайки същата тема) ,е написано:  

От времето на Адем ‘алейхиселям’ намазът се е изпълнявал веднъж дневно през всеки шариат.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/importance-of-namaz/

Как да опазим и да не губим своя “иман” (вяра)!

Нека изброим някои от важните неща, нужни за опазване на “иман”-а: 1 – Трябва да се вярва в неведомото (гайб).  [Вярата в “гайб“, означава потвърждение на вярата т.е. да бъде приета  религията, която е съобщена от Пророкът ни Ресулюллах (салляллаху теаля алейхи весселлем) и да се вярва в нея неприкосновено, без да се намесват собствени … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0/

Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля . 2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета 3 – Привързаност към земни блага, длъжност и слава. 4 – Да се угнетяват и измъчват хора, животни, себе си. 5 – Да не се указва благодарност към Аллаху теаля и към … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d1%80%d0%b5-%d0%b1/