Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Прочети ...

ДУА ЗА ИСТИГФАР

Да се прави истигфар означава да се изкаже: “Естагфируллах мин кулли ма̄ керихаллах” или “Естагфируллах”. Значението му е: “О, Господи! Ако съм извършил нерахесвано от … продължение … »

Прочети ...