Category Archive: Дуи (молитви)

Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5/

ДУА ЗА ИСТИГФАР

Да се прави истигфар означава да се изкаже: “Естагфируллах мин кулли ма̄ керихаллах” или “Естагфируллах”. Значението му е: “О, Господи! Ако съм извършил нерахесвано от Теб дело, прости ми! И ме опази от вършене на онези, които не съм!” Дуата за истигфар е “Естагфирулла-хел’азъйм, еллези ля иляхе илля хув ел хаййел каййуме ве етубу илейх.” … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b4%d1%83%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d1%84%d0%b0%d1%80/