Category Archive: Ибадети

Гусюл абдест

Фарзовете на гусюла  в ханефитския са три, пет- в маликитския, два- в шафиитския и един- в ханбелитския мезхеб.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%83%d1%81%d0%bb-%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82/

54 фарза (задължения)

54 фарза (задължения), които всеки мюсюлманин е длъжен да спазва според преданията на ехл-и суннетските учени- Улема

 

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/54/

Съществуват ли в исляма интимни места (аврет) по човешкото тяло?

Твърдящият, че в исляма няма срамни места (аврет) по човешкото тяло, които трябва да се покрият, би станал “кяфир” (неверник)!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/avret-mesta/

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

Шапката с козерка – признак на неверие!

Шапката с периферия, т.е. юдейската шапка е религиозният символ на евреите. Поставянето на такава шапка, без значение с каква цел, няма разлика от слагане на кръст и свеждане на чело в седжде пред идол. Периферията и козерката на шапката носи следното значение “Аз не се покланям до земя пред Аллах”. [“Муфтах-ул Дженне”, “Биргиви васиййетнамеси”]

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b5/

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5/

Какво означава “Мирадж” и каква особенност притежава тази нощ?

Мирадж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Ресулюллах ”салляллаху алейхи ве селлем” бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за човечеството места. Това е 27-мата нощ на месец Реджеб.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b6-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd/

Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d1%85%d1%8a%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7-6-%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b9/

Какво е нужно да се прави в деня “Ашуре”?

Какво е нужно да правим в деня “Ашуре”? 1– Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява: (На говеещият в денят “Ашуре” му се опрощават греховете, колкото за една година) [Муслим, Тирмизи, И. Ахмед, Теберани] Говеене единствено в денят “Ашуре” е “мекрух” (нежелателно), защото по този начин биха се имитирали

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/kakvo-e-nujno-da-se-pravi-v-denqt-ashure/

Денят и нощта на “Ашуре” !

 10.Мухаррем.1438 година (хиджри)Десетият ден на месец Мухаррем, се нарича “Денят Ашуре”. Този месец е един от четирите ценни месеца споменати в Коран-и керим. Говеене през първият ден на месец Мухаррем е благородно, толкова колкото да се говее цялата година. В един хадис-и шериф по смисъл се казва: “След говеенето (орудж) през месец Рамазан, най-благородно е…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/asure/

Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5/

Подредба и начин на изпълнение на петкратния ежедневен намаз (фарз, ваджиб, суннет)

Задължение е на всеки мюсюлманин, който е достигнал пубертет и полова зрялост да изпълнява пет-кратния намаз всеки ден. Фарз (задължително) е да се изпълни поклонението, когато предопределеното му време настъпи; видове намаз и подредбата им спрямо времената за намаз.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/farz-sunnet-wajib-podredba/

За кого е ваджиб “курбан” и каква е мярката?

Нека обобщим отговора в отделни точки:

1 Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за “Фътра” и “Курбан”, се приема за “религиозно богат“. За този човек е “ваджиб” (близко до задължително) да даде “фътра”. Ако той е “Мукеллеф” (задължен) т.е. ако достигнал зрялост и е местен жител (т.е. не е пътник) е почти задължен да заколи курбан от свое име. За този човек е харам (забранено) да получава “зекят“. “Ваджиб” (почти задължително) е да помага на бедните жени и ….

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b1-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0/

Фидйе и Фитре !!!

  Садака-и Фътър (Фитре):  За всеки богат мюсюлманин е “ваджиб” да дава садака-и фътър. Това става по време на месец рамазан. Може да се даде както преди, така и след рамазан байрам, но севабът е най-голям , когато е даден преди байрамския намаз. Въпрос: Какво и колко да се даде? Отговор: 1 750 гр. брашно … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d1%84%d0%b8%d0%b4%d0%b9%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5/

Въпрос: Коя дуа да четем на Ифтар (при разговяване)?

Отговор: Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа: “По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се отказва” [Ибни Мадже] “Дуата (молитвата) на говеещия не се отхвърля” [Тирмизи] “Направената дуа от говеещия на ифтар, не се връща” [Бейхеки] Преди ифтар, се чете: “Еузюбиллях иминес шейтдаани раджиим, Бисмилляхирахманирахим” … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/questions/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%be%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0/