ЕСХА̄Б-И КИРА̄М “алейхимуръдван”

   Мюсюлманите, които са имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и да чуят сладките му слова, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният … продължение … »

Прочети ...

Редно ли е да се пишат съкращения, като: (дж. дж), (с.а.с), (а.с), (р.а) и подобни на тях?

Отговор: Когато се изписва, изказва или прочита името на Аллаху теаля, при първия път е ваджиб да се изкаже или изпише: (теаля), (субханеллах), (тебарекаллах), (джелле … продължение … »

Прочети ...

Позволено ли е да се празнува Kоледа?

Празнуване на Коледа ВЪПРОС: Един писател казва: “Християните имат право да честват своите празници. Мюсюлманите трябва да уважават техните празници и да ги честват с … продължение … »

Прочети ...

Променя ли се религията с времето?

Въпрос: Променя ли се религията с времето? Отговор: Някои хора казват: “Религията се променя с времето. Законите на исляма са остарели и затова ни е … продължение … »

Прочети ...

Кои хора не са обичани от никой?

Въпрос: Кои хора необичани от никой? Отговор: Големият ислямски учен Ибрахим Хаккъ Ерзуруми “рахметуллахи алейх” казва: “Всичко преди, смъртта се нарича дунйа̄ (земно). Онова, което … продължение … »

Прочети ...

Забранено ли е за неженените мюсюлмани да извършват прелюбодеяние?

Въпрос: Харам ли е за неженените мюсюлмани да извършват прелюбодеяние? Отговор: Прелюбодеянието (зина) е много голям грях и за женените, и за неженените. В Коран-и … продължение … »

Прочети ...

Въпроси за имана

Въпрос: Кои са условията на имана (вярата)?

Въпрос: Какво е Аменту?

Кои са условията на исляма?

Прочети ...

Въпроси свързани с “е’узу”?

Какво е “е’узу”?

Какво означава “бесмеле”?

Кога се чете бесмеле?

Прочети ...

Разрешено ли е носенето на миниатюрните копия на Коран-и керим?

В достоверната книга “Халеби-и сагир”, няколко реда преди частта за тилявет седждето, се казва: “Да се напише Коран-и керим с толкова дребни букви, колкото да … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?  Отговор: Срещали сме и хора, които казват, че се успокояват … продължение … »

Прочети ...

Кои са видовете свещенни хадис-и шерифи?

Видовете хадис-и шерифи са дефинирани по следния начин на 136-а стр. от първия джуз на книгата “Махзен-ул-улюм”, отпечатана в Истанбул през 1308-а г. по Хиджра, и на трета стр. в книгата “Еши’ат-ул-лемеат”:

Прочети ...

Какво казва ислямската религия относно лъжата?

(Лъжат и клеветят само онези, които не вярват в знаменията на Аллаху теаля. Те са лъжците)

[Нахл;105]

Прочети ...

Какво е нефс?

Нефс, нафс (или нефис, на арабски- نفس) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното значение, не … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви?

Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички календари преди 1983 г. Само че, през 1983 г. времената за намаз и орудж (говеене) бяха променени.

Прочети ...

Намаз при жените

Подходящо ли е за жените да ходят на джамия?

Прочети ...

Думата “създател”, за друг освен Аллах води до кюфр…

Позволено ли е да използваме, като алтернатива думата създател,

за човек който е направил нещо?

Прочети ...

Въпроси за лични празници…

Въпроси за лични празници…

Прочети ...

Редно ли е, мюсюлманите да честват Коледа?

Оказването на уважение към религиозните празници на индуисите (деня “Невруз” на огнепоклонниците, “Коледа” – на християните, и към други техни празници) и честването на тези дни, подобно на тях, е ширк (неверие в Аллах).

Прочети ...

Може ли всеки да тълкува Коран-и керим?

Вие “ехли суннет вел джемаат” твърдите, че не всеки може да разбира Коран-и керим. А всъщност не е ли съобщено ясно във втори айет на сура Юсуф и 44-и айет на сура Фуссилят, че всеки е в състояние да разбира Коран-и керим?

Прочети ...

Има ли други доказателства в исляма, освен Коран-и керим?

Някои хора твърдят следното: “Аз не признавам никакви доказателства освен Корана! Чета превода на Корана и изпълнявам това, което разбирам от него.”

Прочети ...

Защо мюсюлманите страдат…?

Един ден при имам Раббани (рахметуллахи алейх) са дошли група хора и попитали:

“Мюсюлманите са безпомощни, мюсюлманите са бедни, мюсюлманите са болни, мюсюлманите страдат, мюсюлманите са в притеснение, а неверниците са толкова спокойни…

Прочети ...

Каква е причината за зачестяването на земетресенията, сушите и наводненията в наши дни? Има ли нашата религия отговор за това?

Повечето земетресения са предупреждения за нас от страна на Аллаху теаля. Ислямските учени са повеляват:

Прочети ...

Какво е достойнството да се говее през месец Зилхидже? През кои дни е добре да се говее?

Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни.

Прочети ...

Колко рекята е теравих намаз? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем), след като е водил теравих намаза на Есхаба в продължение на 3-4 дни, не е излязъл от дома си. Щом го попитали за причината, той е отговорил:

Прочети ...

Има ли място музиката в исляма?

Не са останали много от хората, които знаят че музиката е забранена, т.е. харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк Мухаммед “алейхиселям” по този въпрос, са известените от Него следващи хадис-и шерифи:

Прочети ...

Нощта “Берат” (15.Шабан)

Честита и благословенна да Ви е нощта “Берат” !

Нощта “Берат” е петнадесетата нощ на месец Шабан. В книгите по тефсир се съобщава, за низпославането на Коран-и керим в Левх-ил-махфуз именно през тази нощ.

Прочети ...

Какво означава Ми’радж и каква особенност притежава тази нощ?

Мирадж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Ресулюллах ”салляллаху алейхи ве селлем” бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за човечеството места. Това е 27-мата нощ на месец Реджеб.

Прочети ...

Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Прочети ...

Кой човек се назовава с думата “ахмак” (глупак)? Има ли лечение за “ахмаклък”?

Човек който няма разум, се нарича “луд” или “психично болен”. А човек, който има разум, но не го използва или не може да го използва, се нарича “ахмак” т.е. глупав човек.

Прочети ...

Вредно ли е говеенето (орудж)?

Оруджа (говеенето) е невъзможно да е вреден,

защото Аллаху теаля не би заповядал да правим нещо, което би ни навредило!

Прочети ...

Причини, поради които вярващ човек може да изгуби своя иман (вяра) впоследствие.

Има четиридесет неща, които стават причина вярващия човек в момента, да изгуби своя иман (вяра) в последствие: 

1 – Да се вярва по грешен начин.

2 – Слаб иман (вяра), т.е. иман без амал (задължително служение, ибадети).

3 – Да се вършат неправилни неща с деветте органа. 

4 – Да се продължава да се извършва голям грях…..

Прочети ...

Какво е нужно да се прави в деня “Ашуре”?

Какво е нужно да правим в деня “Ашуре”? 1– Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява: (На говеещият в денят “Ашуре” му се опрощават греховете, колкото за една година) [Муслим, Тирмизи, И. Ахмед, Теберани] Говеене единствено в денят “Ашуре” е “мекрух” (нежелателно), защото по този начин биха се имитирали

Прочети ...

Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!

Прочети ...

Подредба и начин на изпълнение на петкратния ежедневен намаз (фарз, ваджиб, суннет)

Задължение е на всеки мюсюлманин, който е достигнал пубертет и полова зрялост да изпълнява пет-кратния намаз всеки ден. Фарз (задължително) е да се изпълни поклонението, когато предопределеното му време настъпи; видове намаз и подредбата им спрямо времената за намаз.

Прочети ...

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Прочети ...

За кого е ваджиб “курбан” и каква е мярката?

Нека обобщим отговора в отделни точки:

1 Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за “Фътра” и “Курбан”, се приема за “религиозно богат“. За този човек е “ваджиб” (близко до задължително) да даде “фътра”. Ако той е “Мукеллеф” (задължен) т.е. ако достигнал зрялост и е местен жител (т.е. не е пътник) е почти задължен да заколи курбан от свое име. За този човек е харам (забранено) да получава “зекят“. “Ваджиб” (почти задължително) е да помага на бедните жени и ….

Прочети ...

Кой се нарича, фасък ?

Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. Например, някой, който открито извършва изброените по долу грехове продължително, би станал фасък…..

Прочети ...

Въпрос: Какво ще се случи с тези хора, които не са чували за пророчество или пророк?

ОТГОВОР: Човек, който живее в планински район, пустиня или в комунистическа държава т.е. места недостъпни до религия, и не е чувал за пророците, се нарича … продължение … »

Прочети ...

PDF Подредба на четените Сури по време на Намаз (спрямо Суннета)

Човек, който изпълнява намаз самостоятелно може да чете сури с една и съща дължина (с един и същ брой айети) във всеки рекят. По време на намаз е мекрух във вторият рекят да се чете сура с 3 айета по дълга от първия рекят. Мекрух е за имама да чете едни и същи айети във всеки намаз. Провъзгласено е (от алими), че и при тези, които изпълняват намаз индивидуално …

Прочети ...

Фидйе и Фитре !!!

  Садака-и Фътър (Фитре):  За всеки богат мюсюлманин е “ваджиб” да дава садака-и фътър. Това става по време на месец рамазан. Може да се даде … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Какво трябва да направи човек, за да се опази от гробно мъчение?

ОТГОВОР: Човек, за да се спаси от гробно и джехеннемско мъчение, трябва задължително да стане мюсюлманин с правилно вероубеждение (и’тикад), да изпълнява заповедите и да … продължение … »

Прочети ...

Алкохол, религия и здраве

Въпрос: Някои хора твърдят, че виното и другите алкохолни напитки са полезни за здравето и затова не е грях да се пият с мярка. Какво … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Коя дуа да четем на Ифтар (при разговяване)?

Отговор: Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа: “По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се … продължение … »

Прочети ...

Неща развалящи оруджа, но изискващи само “каза” (повтаряне на оруджа)

1– Поглъщане на дъждовни капки или снежинки 2– Ползване на спрей за Астма 3– При принудително разговяване 4– Използване на течно лекарство за нос 5– … продължение … »

Прочети ...

Неща, които НЕ развалят оруджа !

Ето няколко от тях: 1– Несъзнателно ядене и пиене 2– Поглъщане на върната храна от стомаха 3– Поемане на въздух от кислородна бутилка (без примесено … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Може ли времената за намаз да се променят, поради трудностите и нуждите на хората?

ОТГОВОР: В някои календари се казва: “За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ибадетите (поклоненията) … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Знаем, че за да бъдат приети ибадетите (поклоненията), те трябва да се извършват в предписаните им времена. Как трябва да се действа с различните календари и рамазански имсакии (разписания)?

ОТГОВОР: Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Колко рекята е теравих намазът? Нужно ли е да се кланя с джемаат?

ОТГОВОР: Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем) след като 3-4 дни е водил теравих намаза на Есхаба, не е излязъл от къщата си. Когато го попитали за причината, отговорил: “Не излязох от вкъщи, защото се страхувах теравих намазът да стане фарз за вас.” [Бухари] Фактът, че теравих намазът е 20 рекята и че се кланя … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Определени хора изразяващи мнение за говеенето (орудж) през лятото казват, че: “когато през летните дни човек не се хранел и не поемал течности, а консумирал само нощно време, било причина за най-различни заболявания”. Вярно ли е това?

Отговор: Тези слова както и подобни такива са грешни и нямащи никаква основа. Едно от благоприличията на говеенето (орудж) е по време на Ифтар (края … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Може ли да се променя съдбата?

Отговор: Първо трябва да се разбере какво всъщност е “съдба” и “каза“, и какви са техните видове. Съдбата е изначалното знание на Аллаху теаля, т.е. … продължение … »

Прочети ...