ЕСХА̄Б-И КИРА̄М “алейхимуръдван”

   Мюсюлманите, които са имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и да чуят сладките му слова, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният … продължение … »

Прочети ...

Кои хора не са обичани от никой?

Въпрос: Кои хора необичани от никой? Отговор: Големият ислямски учен Ибрахим Хаккъ Ерзуруми “рахметуллахи алейх” казва: “Всичко преди, смъртта се нарича дунйа̄ (земно). Онова, което … продължение … »

Прочети ...

Какво е нефс?

Нефс, нафс (или нефис, на арабски- نفس) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното значение, не … продължение … »

Прочети ...

Кой човек се назовава с думата “ахмак” (глупак)? Има ли лечение за “ахмаклък”?

Човек който няма разум, се нарича “луд” или “психично болен”. А човек, който има разум, но не го използва или не може да го използва, се нарича “ахмак” т.е. глупав човек.

Прочети ...

Въпрос: Какво трябва да направи човек, за да се опази от гробно мъчение?

ОТГОВОР: Човек, за да се спаси от гробно и джехеннемско мъчение, трябва задължително да стане мюсюлманин с правилно вероубеждение (и’тикад), да изпълнява заповедите и да … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Какво е “писмо за джин” ?

Отговор: Това е писмо, написано от хазрети Али (радиаллаху анх) по волята на Ресулюллах (саллялаху теаля алйхи веселлем) което да предпазват мюслюманите от вредите на … продължение … »

Прочети ...