Редно ли е да се пишат съкращения, като: (дж. дж), (с.а.с), (а.с), (р.а) и подобни на тях?

Отговор: Когато се изписва, изказва или прочита името на Аллаху теаля, при първия път е ваджиб да се изкаже или изпише: (теаля), (субханеллах), (тебарекаллах), (джелле … продължение … »

Прочети ...

Позволено ли е да се празнува Kоледа?

Празнуване на Коледа ВЪПРОС: Един писател казва: “Християните имат право да честват своите празници. Мюсюлманите трябва да уважават техните празници и да ги честват с … продължение … »

Прочети ...

Променя ли се религията с времето?

Въпрос: Променя ли се религията с времето? Отговор: Някои хора казват: “Религията се променя с времето. Законите на исляма са остарели и затова ни е … продължение … »

Прочети ...

Въпроси за имана

Въпрос: Кои са условията на имана (вярата)?

Въпрос: Какво е Аменту?

Кои са условията на исляма?

Прочети ...

Въпроси свързани с “е’узу”?

Какво е “е’узу”?

Какво означава “бесмеле”?

Кога се чете бесмеле?

Прочети ...

Какво казва ислямската религия относно лъжата?

(Лъжат и клеветят само онези, които не вярват в знаменията на Аллаху теаля. Те са лъжците)

[Нахл;105]

Прочети ...

Има ли място музиката в исляма?

Не са останали много от хората, които знаят че музиката е забранена, т.е. харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк Мухаммед “алейхиселям” по този въпрос, са известените от Него следващи хадис-и шерифи:

Прочети ...

Причини, поради които вярващ човек може да изгуби своя иман (вяра) впоследствие.

Има четиридесет неща, които стават причина вярващия човек в момента, да изгуби своя иман (вяра) в последствие: 

1 – Да се вярва по грешен начин.

2 – Слаб иман (вяра), т.е. иман без амал (задължително служение, ибадети).

3 – Да се вършат неправилни неща с деветте органа. 

4 – Да се продължава да се извършва голям грях…..

Прочети ...

Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Прочети ...

Кой се нарича, фасък ?

Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. Например, някой, който открито извършва изброените по долу грехове продължително, би станал фасък…..

Прочети ...

Въпрос: Какво ще се случи с тези хора, които не са чували за пророчество или пророк?

ОТГОВОР: Човек, който живее в планински район, пустиня или в комунистическа държава т.е. места недостъпни до религия, и не е чувал за пророците, се нарича … продължение … »

Прочети ...

Въпрос : Нужно ли е да се чете салеват, когато се спомене името на Пейгамбера ни (салляллаху алейхи ве селлем)?

  ОТГОВОР:   За човек, който чуе името на Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем), е фарз (задължително) веднъж през живота си да произнесе салеват. При първото … продължение … »

Прочети ...