Защо следваме ехли-суннетските писания ?

Отклонените религиозни учени (Бид’ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да откриваме “Америка” за втори, трети, пети и десети път? В момента муджтехиди” (дълбоки учени), които расясняват тези скрити по смисъл айети, за съжаление- НЯМА!

Прочети ...

За кого е ваджиб “курбан” и каква е мярката?

Нека обобщим отговора в отделни точки:

1 Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за “Фътра” и “Курбан”, се приема за “религиозно богат“. За този човек е “ваджиб” (близко до задължително) да даде “фътра”. Ако той е “Мукеллеф” (задължен) т.е. ако достигнал зрялост и е местен жител (т.е. не е пътник) е почти задължен да заколи курбан от свое име. За този човек е харам (забранено) да получава “зекят“. “Ваджиб” (почти задължително) е да помага на бедните жени и ….

Прочети ...

Въпрос без отговор. Имам Ешари (рахметуллахи алейх)

Към нещата които могат да се разберат с разум, се подхожда с разум. Но нещата, които не могат да се разберат с разума, не може да се търсят с него. За нещата, които не се разбират с разум ни трябва, рехбер т.е. пътеводител. Пътеводителите са ехлисуннетските учени! Ако не се намират живи учени, тогава се четат техните книги!

 

Прочети ...

Качествата на Аллаху теаля според вярата на ехли суннет!

Аллаху теаля е притежател на съвършенни качества. Това са:

– Хаят, Илм, Сем’, Басар, Кудрет, Ираде, Келям и Теквин.

Те са изначални (Кадим) и вечни (Езел). Съществуват заедно със същността на Аллаху теаля. Създаването на творенията и промените, които настъпват в тях, не са пречка, изначалните качествата на Аллаху теаля да са вечни

Прочети ...

Ибрахим Вуу (малайзиец)

Преди да приема исляма, бях християнин католик. Мисионерите ме бяха направили католик, но никога не успях да заобичам тази религия, защото свещениците искаха от мен да повярвам в Троицата и……

Прочети ...

Кой се нарича, фасък ?

Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. Например, някой, който открито извършва изброените по долу грехове продължително, би станал фасък…..

Прочети ...

Заповедта на Константин и идеята за Троицата в новото Евангелие …

Истинската религия изпратена на Иса (алейхисселям) е била променена коварно за кратък период от време от страна на враговете му.Един евреин на име Пол се е престорил, че вярва в Исус и……….

Прочети ...

Намазът – Степен на важност и значимостта му (в религията Ислям)

В книгата Дурр-ул-мукхтар, в началото на доклада за намаза, и в Ибни ‘Абидин, на двеста тридесет и четвърта страница в книгата Радд-ул-мухтар, (пояснявайки същата тема) ,е написано:  

От времето на Адем ‘алейхиселям’ намазът се е изпълнявал веднъж дневно през всеки шариат.

Прочети ...

Наставления от Ибрахим бин Едхем “рахметуллахи алейх”

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Прочети ...

PDF Подредба на четените Сури по време на Намаз (спрямо Суннета)

Човек, който изпълнява намаз самостоятелно може да чете сури с една и съща дължина (с един и същ брой айети) във всеки рекят. По време на намаз е мекрух във вторият рекят да се чете сура с 3 айета по дълга от първия рекят. Мекрух е за имама да чете едни и същи айети във всеки намаз. Провъзгласено е (от алими), че и при тези, които изпълняват намаз индивидуално …

Прочети ...

Изуменият свещенник

Християнските свещеници твърдят, че християнството се основава единствено върху чистата обич, състрадание, милост и взаимо-помощ…

Нека видим следната действителнана случка на Хюсеин Хълми Ъшък ефенди  (рахметуллахи теаля алейх)…

Прочети ...

ИСЛЯМЪТ НЕ Е РЕЛИГИЯ НА НАСИЛИЕТО !

Ислямът, не се базира на игри, музика, магии и илюзиониране. Великият ислямски учен Ахмед ибни Кема̄л ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) , който бил един от “шейх-ул … продължение … »

Прочети ...

Преводи на Коран-и Керим

  Смисълът на Коран-и керим, е разбран единствено от Ресулуллах (саллалаху алейхи ве селям) и е разяснен с хадис-и шерифи. Той е разяснил Коран-и керим. … продължение … »

Прочети ...

Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля . 2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета 3 – … продължение … »

Прочети ...

Големите признаци за настъпването на сетния ден

В хадис-и шерифите поместени в основните книги: Бухари, Муслим, Ибни Мадже, Ебу Давуд, Несаи, Тирмизи, И.Ахмед, Теберани, Ибни Джерир и Ибни Хиббан, съобщават за появата … продължение … »

Прочети ...

Малките признаци за настъпването на съдният ден (Къямет)

Ето някои от тези признаци които любимият ни Мухаммед (алейхисселям) е съобщил с хадис-и шерифи: • Ще се пие много алкохол • Няма да се дава … продължение … »

Прочети ...

Въпрос: Какво трябва да направи човек, за да се опази от гробно мъчение?

ОТГОВОР: Човек, за да се спаси от гробно и джехеннемско мъчение, трябва задължително да стане мюсюлманин с правилно вероубеждение (и’тикад), да изпълнява заповедите и да … продължение … »

Прочети ...

Алкохол, религия и здраве

Въпрос: Някои хора твърдят, че виното и другите алкохолни напитки са полезни за здравето и затова не е грях да се пият с мярка. Какво … продължение … »

Прочети ...

Разумът или сетивата управляват днешния човек ?

  Неверниците биха унищожили и заличили мюсюлманите ако имаха сила за това, или щяха да ги насочат по измислен от тях път. [Във връзка с … продължение … »

Прочети ...

ДУА ЗА ИСТИГФАР

Да се прави истигфар означава да се изкаже: “Естагфируллах мин кулли ма̄ керихаллах” или “Естагфируллах”. Значението му е: “О, Господи! Ако съм извършил нерахесвано от … продължение … »

Прочети ...

Ислямът категорично заповядва да се работи във всички клонове на науката, знанието и морала.

Неверниците са хора, които не харесват ислямската религия, донесена от Мухаммед “алейхисселям”, и които казват, че тя не съответства на времето и науката, и муртедите … продължение … »

Прочети ...

Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те … продължение … »

Прочети ...

Приелият Исляма, поп

Нека да чуем от личните му думи, историята на живелият 22 години като християнски свещенник, който без да обръща внимание на манипулациите на медиите относно … продължение … »

Прочети ...

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (ЧАСТ 1-ВА)

Днес в света ежедневно се правят нови неща и то във всяка област. Ние сме длъжни да ги следим, учим и научим другите. Трябва да … продължение … »

Прочети ...

Абдуллах Уемура (японец)

Защо станах мюсюлманин ли?   Защото ислямската религия съобщава единството на Алла̄ху теа̄ля̄ , както и че ни очаква вечен живот след смъртта и че … продължение … »

Прочети ...

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Говори се, че най-ценният капитал на този свят са тъгите и страданията и … продължение … »

Прочети ...

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (Част 2-ра)

През Средновековието мюсюлманите търсили злато, ценни подправки и дървета със силен аромат [като уд, акамбер и подобни], и ги изнасяли за европейците. [Както било по … продължение … »

Прочети ...

Аллах довежда слънцето от изток, а ти го доведи от запад….

Историците казват, че Хазрети Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил роден 2122 години преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м) в град, който е бил разположен между реките Ефрат и Тигър. Според едно предание той е починал на 175 годишна възраст в град на име “Халӣлуррахман”, близо до Ерусалим. В книгата “La Bible a dit vrai = Свещената книга казва истината”, публикувана от автор на име Мартсон, пише, че много вещи, които принадлежат на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м), били наскоро намерени в тези места. Това доказва, че той е живял в споменатото време. Доведеният баща на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил Āзер. Истинският му баща бил Та̄рӯх и починал, когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил още дете. Āзер бил майстор на идоли. Когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил още дете, той е осъзнал, че на идолите не бива да се прави иба̄дет. Счупил на парчета статуите, изработени от доведения му баща и започнал да призовава Немрӯд към вярата, който е бил владетелят на Вавилон. Немрӯд бил жесток и безмилостен владетел. Според едно предание Немрӯд …

Прочети ...

МУХАММЕД ЕМИН ХОБОХН (Германец)

Мухаммед Емин Хобохн бил едновременно дипломат и мисионер. Той бил човек на знанието и религията, който се занимавал със социалните въпроси. Защо европейците напускат религиите … продължение … »

Прочети ...