Стихове/Иляхии

08-Ramadan-Kareem-Wallpaper

Утринното сияние, взе сиянието си от неговото лице,
а Нощта взе тъмнината си от неговите черни коси.
Чрез красивият си нрав и възвишеност, се извиси над всички други  пратеници.
Чрез негова насока, напътените, намериха напътствие.
Напъти Обществата в религията си от съкровищницата на щедростта.
Родът му е пречист. Честта му извисена.
Всички Араби са под негова прислуга.
В негово присъствие дърветата се притичаха, камъните продумаха.
С негов знак луната се разцепи на две.

В нощта Исра, Джибрил (алейхисселям) дойде при него.

И Господарят му го покани при Себе си.

Достигна онези високи степени.

Аллах (джелле джелялюху) опрости общността му.

Нашият Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) е нашият пътеводител.

Честта, че го приехме, принадлежи на нас.

Share This: