Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 89

Това писмо, написано до Саййид Мир Мухиббуллах, информира, че в този свят е нужно да се прави това, което би било полезно за Отвъдния живот.

image-wallpaper-1920-1080-beautiful-flowers-water-lilies-flowers-pictures-ni325533

Хвала и благодарности към Аллаху теаля! Нека Аллаху теаля да поддържа и нас, и Вас в правилния път, по който са минали и нашите предшественици! Нека Аллах да приеме нашата молитва, така както прие подаянието на Неговия любим Пратеник, най-високопоставения сред хората! Състоянието и положението тук на факирите (бедняците) е добро. Ние винаги отдаваме възхвала (хамд) и благодарности към Аллаху теаля, споменавайки безкрайни благословии и селям (поздрави) за Нашия Пророк. Отправям молитви към Аллаху теаля да Ви поддържа в безопастност, в добро здраве на правилният път и в постоянен прогрес (напредък).

Скъпи, милостиви Ефенди! Времето на препечелване започва да отминава. Всеки изминал момент отнема частица от вашият живот, а времето на смърт наближава. Ако не се стегнем днес, ще постигнем нищо освен въздихания, ридаене и съжаление в утрешния ден. В това кракотрайно време, дарено ни с здраве, трябва да се опитаме да живеем в съответствие с тази брилянтна религия! Единствено по този начин се надяваме да се спазим. Земният живот е времето за работа. А времето за удобства и удоволстие ни предстои в бъдещето. Там ще получим наградите за изършената работа тук. Ако си пропиляваме времето, дадено ни за работа, с забавления, прилича на фермер, който изяжда семената, лишавайки се от реколтата, която би пожънал после. Двоумя се дали да пиша още, тъй като се страхувам да не ви причиня главоболие. Нека Аллаху теаля да Ви позволи да спечелите благословиите на този и следващия свят!

Print Friendly, PDF & Email

Share This: