Въпроси и Отговори

Въпроси относно Вярата

Отговор: Когато се изписва, изказва или прочита името на Аллаху теаля, при първия път е ваджиб да се изкаже или изпише: (теаля), (субханеллах), (тебарекаллах), (джелле ...
Прочети ...
Празнуване на Коледа ВЪПРОС: Един писател казва: “Християните имат право да честват своите празници. Мюсюлманите трябва да уважават техните празници и да ги честват с ...
Прочети ...
Въпрос: Променя ли се религията с времето? Отговор: Някои хора казват: “Религията се променя с времето. Законите на исляма са остарели и затова ни е ...
Прочети ...
Въпрос: Кои са условията на имана (вярата)? Отговор:Условията на имана са шест и са споменати в Аменту. 1. Вяра в единството на Аллаху теаля. 2 ...
Прочети ...
Въпрос: Какво е "е'узу"? Отговор: Означава "Е'узу-билляхиминеш-шейтанир-раджим" т.е. "Търся подслон при Аллах от злините, проклятието и лошите дела на Сатаната". Въпрос: Кога е ваджиб изричането ...
Прочети ...
Въпрос: Какво казва ислямската религия относно лъжата? Отговор: Да се лъже е голям грях. В едно знамение от Коран-и керим по смисъл се казва : ...
Прочети ...
Не са много от хората, които знаят че музиката е забранена в нашата религия, т.е. е харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк ...
Прочети ...
Има четиридесет неща, които стават причина вярващия човек в момента, да изгуби своя иман (вяра) в последствие: 1 – Да се вярва по грешен начин ...
Прочети ...
  Отклонените религиозни учени (Бид'ат ехли) в днешно време се мъчат всячески да разтълкуват айетите със скрит смисъл по свое разбиране. Но защо е нужно да ...
Прочети ...
  Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. Например, някой, който открито извършва изброените по долу грехове продължително, би ...
Прочети ...

Въпроси за Ибадети

Въпрос: Какво е "е'узу"? Отговор: Означава "Е'узу-билляхиминеш-шейтанир-раджим" т.е. "Търся подслон при Аллах от злините, проклятието и лошите дела на Сатаната". Въпрос: Кога е ваджиб изричането ...
Read More
Въпрос: Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви? Отговор: Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички ...
Read More
Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни. Част ...
Read More
Оруджа (говеенето) е невъзможно да е вреден, защото Аллаху теаля не би заповядал да правим нещо, което би ни навредило Медици казват следното по тази тема:     Намиращите се ...
Read More
В хадис-и шериф се повелява: “Аллаху теаля заповядва изпълнението на намаз по пет пъти всеки ден. Аллаху теаля ще прости греховете на онези, които изпълняват ...
Read More
В Ибни 'Абидин, на триста шестдесет и четвърта страница, е написано, че във всеки намаз, с изключение на Джума (петъчен) намаз и Байрам намаз, е ...
Read More
Садака-и Фътър (Фитре):  За всеки богат мюсюлманин е "ваджиб" да дава садака-и фътър. Това става по време на месец рамазан. Може да се даде както ...
Read More
Отговор: Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа: "По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се ...
Read More
1- Поглъщане на дъждовни капки или снежинки 2- Ползване на спрей за Астма 3- При принудително разговяване 4- Използване на течно лекарство за нос 5- ...
Read More
Ето няколко от тях: 1- Несъзнателно ядене и пиене 2- Поглъщане на върната храна от стомаха 3- Поемане на въздух от кислородна бутилка (без примесено ...
Read More
ОТГОВОР: В някои календари се казва: "За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ...
Read More
ОТГОВОР: Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не ...
Read More
ОТГОВОР: Пейгамберът ни (салляллаху алейхи ве селлем) след като 3-4 дни е водил теравих намаза на Есхаба, не е излязъл от къщата си. Когато го ...
Read More

Въпроси за Оруч и месец Рамазан

Въпрос: Защо в календарите и рамазанските имсакии (разписания) са различни и не са еднакви? Отговор: Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички ...
Прочети ...
Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни. Част ...
Прочети ...
Оруджа (говеенето) е невъзможно да е вреден, защото Аллаху теаля не би заповядал да правим нещо, което би ни навредило Медици казват следното по тази тема:     Намиращите се ...
Прочети ...
Садака-и Фътър (Фитре):  За всеки богат мюсюлманин е "ваджиб" да дава садака-и фътър. Това става по време на месец рамазан. Може да се даде както ...
Прочети ...
Отговор: Общоизвестна е дуата направена във времето близко до ифтар (разговяване). Ето три хадис-и шерифа: "По време на ифтар,говеещият прави дуа, на която не се ...
Прочети ...
1- Поглъщане на дъждовни капки или снежинки 2- Ползване на спрей за Астма 3- При принудително разговяване 4- Използване на течно лекарство за нос 5- ...
Прочети ...
Ето няколко от тях: 1- Несъзнателно ядене и пиене 2- Поглъщане на върната храна от стомаха 3- Поемане на въздух от кислородна бутилка (без примесено ...
Прочети ...
ОТГОВОР: В някои календари се казва: "За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ибадетите (поклоненията) ...
Прочети ...
ОТГОВОР: Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са ...
Прочети ...

Въпроси относно празници и чествания

Празнуване на Коледа ВЪПРОС: Един писател казва: “Християните имат право да честват своите празници. Мюсюлманите трябва да уважават техните празници и да ги честват с ...
Прочети ...
Зилхидже се нарича месецът, в които се намира празника Курбан байрам. Ибадетите (служения), извършени през първите десет дена от този месец, са много ценни. Част ...
Прочети ...
Нощта Берат е петнадесетата нощ на месец Шабан [нощта на 14-ти срещу 15-ти]. В книгите по тефсир се съобщава за низпославането на Коран-и керим в ...
Прочети ...
Отговор: Ми'радж, означава стълба. Това е нощта, в която Мухаммед Мустафа Рaсулюллах ''салляллаху алейхи ве селлем'' бе издигнат в небесата и заведен на незнайни за ...
Прочети ...
Някои хора казват: "Хъдрелез е само една традиция няма нищо лошо да се празнува" други казват, че е свещен ден за неверниците. А в книгата ...
Прочети ...
Какво е нужно да правим в деня "Ашуре"? 1- Да се говее на този ден е суннет. В хадис-и шериф се повелява: (На говеещият в ...
Прочети ...
Нека обобщим отговора в отделни точки: 1-   Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за "Фътра" и "Курбан", се приема за ...
Прочети ...
ОТГОВОР: Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са ...
Прочети ...

Въпроси за създанията на Аллаху теаля

   Мюсюлманите, които са имали честта да видят благословеното лице на Пейгамбера ни (алейхисселя̄м) и да чуят сладките му слова, се наричат Есха̄б-и кира̄м. Най-високопоставеният ...
Read More
Въпрос: Кои хора необичани от никой? Отговор: Големият ислямски учен Ибрахим Хаккъ Ерзуруми "рахметуллахи алейх" казва: "Всичко преди, смъртта се нарича дунйа̄ (земно). Онова, което ...
Read More
Нефс, нафс (или нефис, на арабски- نفس) е една от най-често използваните думи в исляма. Човек, който не е запознат подобаващо с нейното значение, не ...
Read More
Отговор: Човек който няма разум, се нарича "луд" или "психично болен". А човек, който има разум, но не го използва или не може да го ...
Read More
ОТГОВОР: Човек, за да се спаси от гробно и джехеннемско мъчение, трябва задължително да стане мюсюлманин с правилно вероубеждение (и'тикад), да изпълнява заповедите и да ...
Read More
Отговор: Това е писмо, написано от хазрети Али (радиаллаху анх) по волята на Ресулюллах (саллялаху теаля алйхи веселлем) което да предпазват мюслюманите от вредите на ...
Read More

Нашето здраве – повели в Исляма

Въпрос: Някои хора твърдят, че виното и другите алкохолни напитки са полезни за здравето и затова не е грях да се пият с мярка. Какво ...
Прочети ...

 

 

 

 

Share This: