Въпроси свързани с “е’узу”?

Въпрос: Какво е “е’узу”?
Отговор: Означава “Е’узу-билляхиминеш-шейтанир-раджим” т.е. “Търся подслон при Аллах от злините, проклятието и лошите дела на Сатаната”.


Въпрос: Кога е ваджиб изричането на “е’узу”?
Отговор: При започване на сура или айет.


Въпрос: Какво означава “бесмеле”?
Отговор: Означава “Бисмилляхир-рахманир-рахим” т.е. “В името на Аллах, Всемилостивия и Милосърдния”.


Въпрос: Кога се чете бесмеле?
Отговор:
1. Когато се коли животно.
2. Преди започване на хубави неща – абдест, хранене, пиене и т.н.
3. В началото на всеки рекят на намаза – преди Фатиха

Не се изрича бесмеле, когато се върши харам.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: