Вредно ли е говеенето (орудж)?

Оруджа (говеенето) е невъзможно да е вреден, защото Аллаху теаля не би заповядал да правим нещо, което би ни навредилоoruchikayeleri

Медици казват следното по тази тема: 

   Намиращите се в тялото на човек, хормоните – адреналин и кортизон, се смесват с кръвта по-лесно при говеене. Тези хормони влияят също и на раковите клетки. Те предпазват от рак т.е. тези хормони предотвратяват разтежа на раковите клетки. Така тялото на говеещият се поддържа в пречистващо състояние. Появява се стопяване се мазнините, намиращи се около вътрешните органи. Тялото се освежава и натрупва физическа сила, повишават се нивата на устойчивост срещу диабет, както и болести на стомаха, бъбреците, сърцето и черния дроб. Черният дроб си отпочива в период от три до пет часа, по време на орудж, следователно това спира складирането на хранителните вещества за кратко време. А междувременно, този орган произвежда глобулин, който подсилва имунната система. Мускулите в стомаха и секретиращите клетки също отпочиват за определено време, по  време на говеенето. Тъй като обемът на кръвта циркулиращ в тялото намалява, това допринася до снижаване на кръвното налягане, с което сърцето отпочива.
   Ако хранителната отпадъчна материя не се изгори напълно, тя се превръщат в причина за увреждане на артериите. Неизгорените мазнини стесняват артериите и причиняват заболяването наречено артерио-склероза. С наближаване на залеза [по време на оружд], в тялото не остават почти никакви следи от хранителни консумативи, т.е. всички хранителни вещества са преработени (метаболизирани). Също така оруджа е полезен за някои заболявания, най-вече за страдащите от артерио-склероза. Другите органи, също си отпочиват през това време. Да се яде по-малко и да се говее са изключително важни условия за здраво тяло.
   “Зекят”-ът (задължително дарение), е като калта на имуществото. Също както даващия зекят опазва своето имущество от тази мръсотия, така и чрез “орудж”-ът, говеещият човек плаща зекята на тялото си и го предпазва от болести. Нашият Учител и Пророк (саллаллаху алейхи ве селлем) е повелил: 

“Има зекят за всичко. Оруджа е зекятът за тялото.” [Ибни Мадже]

Ползите от оруджа са много. Два хадис-и шерифа оповестяват следното:

“Оруджът стопява (излишната) плът и предпазва човек от огъня на Ада. Благословии, които ничие око не е виждало, ничии уши не са чували и ничие въображение не си е представяло, ще бъдат въздадени само над тези, които са говеели.” [Табарани]

“Този, които съблюдава говеенето за един ден, по повеления от Аллаху теаля начин, за този единствен орудж Аллаху теаля отдалечава от Ада говеещият, със седемдесет години” [Бухари]

Спеченият севаб за говеенето е много повече от севаба за другите служения. В хадис-и кудси се оповестява:

“Всяко добро дело се награждава от десет до седемстотин пъти. Но говеенето се извършва за Мен; и Аз съм Този, който ще възнагради (делото), тъй като Моите раби изоставиха страстите си, храната и пиенето заради Мен.” [Бухари]

Въпреки, че възнаграждаващият за всички добри дела е Аллаху теаля, в повелята Му с думите: “Аз съм Този, който ще възнагради (делото)” се крие свещенна причина. Дори при факта, че цялата планета е под притежанието на Аллаху теаля, Кяабе се нарича Бейтуллах (къщата на Аллах) с цел уважение. Чрез думите: говеенето се извършва за Мен, Аллаху теаля ни известява за специална почит. “Севабът” (наградата), които ще бъде спечелен от говеенето е безграничен. Ще се раздаде севаб на говеещите раби спрямо условията, в които са се намирали. Възнаграждението за говеене е по-голямо, когато околните не говеят. В хадис-и шериф се оповестява:

“Ако тези, които не държат орудж ядат в близост до говеещият, ангелите отправят молитви за този (праведен) раб.” [Тирмизи]

Тези, които не могат да изпълнят препоръчителния (желателния) орудж, поради каквато и да е причина, трябва да отдават благодарности към Аллаху теаля и да нахранят своите гости и бедните хора. В хадис-и шериф се оповестява:

“Този, който нахрани другите, като отдаване на благодарност, е като онзи, който говее с търпение” [Тирмизи]

Отблагодаряващите се хора ще бъдат възнаградени щедро. Да си благодарен означава да живееш, спрямо повелите на Ислямиета.
Хазерети имам Раббани (кудисе сиррух) съобщава:

“Възнагражденията дадени за изпълението на допълните служения през месец Рамазан, се равняват на задължителните служения (фарзовете), направени през останалите месеци. Един “фарз”, направен през този месец е като седемдесет “фарза”, извършени през другите месеци. Ако човек не уважава месец Рамазан и извършва грехове през това време, той трупа грехове колкото за цяла година.”

Следователно, всеки трябва с внимание да отбягва греховните действия най-вече през месец Рамазан. В допълнение, поклоненията извършени на свещенни места биват по-добре възнаградени. Всъщност (по тази тема) в хадис-и шериф се оповестява:

“Един орудж извършен в Мекка е по-похвален от хиляда оруджа извършени на други места” [Баззар]

По-подобен начин възнаграждения (севаб), получени за поклонения в петък, са умножени многократно, паралелно с това, греховете извършени на този ден се записват двойно. Трябва да сме благорни за ценноста на тези свещенни дни, като действаме благоприлично през тях.


tam ilmHakikat_Kitabevi_Button

Print Friendly, PDF & Email

Share This: