Въпрос: Какво ще се случи с тези хора, които не са чували за пророчество или пророк?

ОТГОВОР:

Човек, който живее в планински район, пустиня или в комунистическа държава т.е. места недостъпни до религия, и не е чувал за пророците, се нарича “шахик ал-джебал. Невъзможно е, такива хора да повярват в пророчеството или че са били изпращани пророци. При такъв случай се приема, че не е изпратен пророк за тях. Те са извинени. След смъртта, след като техните дела бъдат премерени, също като животните, ще бъдат вечно унищожени без да бъдат въведени в Рая или в Ада. Същият е случаят с други подобни децата на неверниците умрели преди юношеска възраст. На тях не им е заповядано да вярват в пророците. Във връзка с това, в Сура Ал-Исра е оповестено: “Ние не наказваме, ако не сме изпратили пророк отпреди това!”

Print Friendly, PDF & Email

Share This: