Променя ли се религията с времето?

Въпрос: Променя ли се религията с времето?

Отговор: Някои хора казват: “Религията се променя с времето. Законите на исляма са остарели и затова ни е нужна нова религия, която да отговаря на съвременните потребности.” Да, религията се променя с времето, но това се извършва от нейния Собственик – Алла̄ху теа̄ля̄. Той я е  променял и без друго многократно- от времето на А̄дем “алейхисселя̄м” досега. Накрая е изпратил религията на Мухаммед “алейхисселя̄м”, като най-съвършена и високопоставена религия, която ще отговаря на всички изисквания и нужди (на човечеството) до самия край на света. Нима бедните човеци ще измислят религия, която да е по-добра от тази, която Алла̄ху теа̄ля̄ определя за съвършена? Да, – по аналитичен начин – законите на една нация също се променят с времето, но това го прави Народното събрание, а не случаен пазач или пастир. В 39-а точка на “Меджелле” се казва: “С времето правилата, отнасящи се за обичаите и традициите се променят, а не онези, които се  базират на насс (свещените а̄йети и хадӣси)”.

Резултат с изображение за huseın hılmı
Хилми бин Саид “рахметуллахи алейх”
Print Friendly, PDF & Email

Share This: