Разрешено ли е носенето на миниатюрните копия на Коран-и керим?

В достоверната книга “Халеби-и сагир”, няколко реда преди частта за тилявет седждето, се казва:

“Да се напише Коран-и керим с толкова дребни букви, колкото да не може да се чете, и да се купи такъв мусхаф е грях. Аллаху теаля е изпратил Коран-и керим, за да се чете, слуша, учи и за да се прилага съдържанието му. Проява на неприличие е да се пише на толкова дребен шрифт, който да не може да се чете. Халифът Омер “радияллаху анх” е наказал един такъв човек, който е направил това.”

Купуването на такива мусхафи, носенето им в малки златни кутии, прикрепени към низ около врата – както правят християните с техните идоли и кръстове, – е безполезно и е голям грях!


Print Friendly, PDF & Email

Share This: