Б

Б

Бейт’ул Ма’мур: Място, което се намира на небето и около което непрестанно обикалят меля̄икетата. Това е тяхното къбле.

Бесмеле: Израз На Арабски език  “Бисмиляхи-Рахманир-Рахим” (В Името на Аллах, милосърдния, всемилостивият).

Бидат:  Грешна, неверна информация относно вярата и правилата в вярата; Вероубеждения, дела и думи, които не са съществували по време на Мухаммед (алейхисселя̄м) и четиримата му халӣфи, а са се появили след тях. Всички Бидати са изопачавания и разваляне на религията и вярата.

Бурак: Животно в Дженнета (Рая), което носело Расуллуллах от Мекка до Йерусалим в нощта Мирач. Описано е като безполово, бързо придвиждащо се бяло животно, което е по-малко от муле, и по-голямо от магаре.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: