В

В

Ваджиб: Заповеди, които категорично трябва да се изпълняват, също като фарза. Доказателствата на ваджиб в Кора̄н-и керӣм не са така ясни, както на фарзовете. Към тази катерогия спадат кланянето на нама̄зите витир и байрам, коленето на курбан от богатите и даването на садака-и фътр. Силата на ва̄джиба е като на фарза.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: