Г

Г

Гази: Убитите във война по пътя на Алла̄ху теа̄ля̄ се наричат шехӣди, а оцелелите га̄зии.

Гусюл, Гюсюл: ритуално измиване на цялото тяло по описания начин на Фикх.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: