ж-з

Ж

З

Зелле: Зелле е вършене на дело, но не по най-правилния начин, без в това да има лош умисъл; Всички пророци са безгрешни и притежават качеството исмет. Нито един пейгамбер не е вършил малък или голям грях, но понякога не са избрали най-правилното от всички правилни варианти. Това се нарича зелле и не е
грях. 

Зухд: откъснатост от земният живот

Print Friendly, PDF & Email

Share This: