о-п-р

О

П

Р

Радиялла̄ху анх: Алла̄ху теа̄ля̄ да е доволен от него.

Радиялла̄ху анха̄: Алла̄ху теа̄ля̄ да е доволен от нея.

Рамазан, Рамадан: свещен месец в Ислямския календар.

Расӯл: Пророк, пейгамбер.

Расӯлюллах: Пророкът на Алла̄ху теа̄ля̄ .

Рахман: Едно от имената на Аллаху теаля- Който дава препитание и безброй блага на всички създания и хора (независимо дали са мюсюлмани или неверници) на този свят. Религия – Пътят на спокойствието и щастието, съобщен от Аллаху теаля посредством пейгамберите.  Ръката на Аллаху теаля – Виж  “Дланта на Аллаху теаля”. Рекят: По време на намаз, стоене прав, навеждане напред, и домиране на челото два пъти образуват един рекят. Поклонения(намазите) се съставляват от два, три или четири рекята.

Религия: Пътят на спокойствието и щастието, съобщен от Алла̄ху теа̄ля̄ посредство пейгамберите; Съвкупността от заповеди и забрани опобестени от Аллаху Теаля, посредством пейгамберите се нарича “религия”.

Рукӯ: Поклон в намаза при който дланите на ръцете се опират върху коленете. Един от фарзовете на намаза

Print Friendly, PDF & Email

Share This: