У

У

Улюл азм: Това са най-високопоставените пророци – Āдем (алейхисселя̄м), Нӯх (алейхисселя̄м), Ибра̄хим (алейхисселя̄м), Мӯса̄ (алейхисселя̄м), Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и Мухаммед Мустафа̄ (саллялла̄ху алейхи ве селлем).

Уммет: Вярващи хора, следващи Пророк (Пратеник); Уммет на Мюсюлманите.

Ушр (ушр-зекят), Ушър: зекят за селскостопанската продукция.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: