Ф

Ф

Фъкъх, Факъх,Факих: (мн.ч. фукаха) Проницателен Фикх Учен; фукаха ас-саба.

Фарз: (действие, поведение, дума), която е заповед от Аллаху Те’аля в Коран-и-Керим; Неща, които Алла̄ху теа̄ля̄ заповядва по ясен и категоричен начин в а̄йетите. Тяхното неизпълняване е хара̄м.

Фарз-и ‘аин: Задължение на всеки Мюсюлманин.

Фасък: Фасък е този мюсюлманин, който извършва, всякъкви грехове, открито, без да се притеснява. (Виж Кой се нарича Фасък?)

Фатва, Фетва: 1. иджихад (на муджтахид) – Отговор, даден от ислямски учен, в който се съобщава дали въпросното нещо съответства на религията (исляма) или не.: 2. заключение( направено от мюфтия) от книгите на Фикф обяснявайки дали нещо, което не е описано в тях е позволено или не; отговор на религиозен въпрос, пояснен от Ислямски учен. 

Фейз: Сияние, духовно знание.

Ферман: Заповед, специално издадена от Османски Султан.

Фикх: Наука, съобщава нещата, които трябва да се
вършат и отбягват от Мюсюлманите; ибадет, амел

Фитне: разпространяване на (изказвания,изявления) и действия, които биха навредили на Мюсюлманите и Исляма.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: