ч-ш

Ч

Ш

Шериф: виж Сеийд

Шехӣд: Човек, който е загинал, борейки се по пътя на Алла̄ху теа̄ля̄ .

Ширк (Съдружаване): Приписване на съдружници на Алла̄ху теа̄ля̄ или на подобни или равни на Него.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: