Безценни наставления от великият имам- Ебу Ханифе “каддесаллаху теаля съррахул азиз”

Приеми тези наши наставления от все-сърце! Накичи с тях своя земен и отвъден живот, защото те са за твое добро и за доброто на всички. Върви по този път и го препоръчвай на всеки.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/nastawleniq/

Противоречи ли къяс-ът на имам а’зам на Хадис-и шерифите?

Някои хора казват, че имам а’зам не е отдавал значение на Хадис-и шерифите, а е действал само чрез къяс1. В тези твърдения няма и частичка истина. Едно от менкибе-тата (събития) по тази тема, гласи следното:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d1%8f%d1%81-%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/

Д-Р ОМЕР РОЛФ ФРАЙХЕР ФОН ЕХРЕНФЕЛС (австриец)

Ролф Фрайхер (барон) фон Ехренфелс бил единственият син на проф. д-р Барон Кристиън Ехрфелс, който се приема, като основателят на физиологията Гещалт  в цял свят. Той произлиза от известно австрийско семейство.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/ehrenfels/

Какво означава Ширк (съдружаване)?

Ширк, означава – съдружаване, оприличаване на друго същество с Аллаху теаля.

Ако някой приеме, че определена личност, слънцето, кравата или което и да е същество притежава едно от тези превъзходства, и започне да им придава важност, уважение и започне да им се моли, означава че той им се прекланя (служи на тях).

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

Oтбягването на харамите… (“Мектубат”)

Част от 9-то писмо, 3-ти том от “Мектубат-и Раббани” на муджетдита на 2-то хилядолетие (по хинджри), великият муджетдид-и елфисани Ахмед Харуки Серхенди имам-и Раббани “куддисе-сирух”:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/mektubat1/

Ибрахим “алейхиселям” и Курбана

Защо хазрети Ибрахим “алейхиселям”, пожела да принесе сина си, като курбан?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%85%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

Кога е крайният срок за колене на курбан по време на байрама?

Позволено ли е да се коли курбан през нощта?

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0/

Нашият последен ден…

Съветваме хората със слаби сърца да не четат следните редове… Но препоръчваме на хора с болни сърца (души), да принтират и четат много често това силно и ефикасно лекарство .

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd/

Трети Том, 156-то писмо Хадже Мухаммед Ма’сум (куддисе сиррух)

Жалко животът отмина. Не успях да свърша и една полезна работа. Сега се подразбира, че земята е временна и измамна и за. Животът се превърна в спомен.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bc-156-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d1%81/

О, синко!…

Откъс от книгата “О, синко”, който ни напътства и показва как трябва да се държим сред обществото… ИншаАллах в скоро бъдеще да публикуваме за Вас целият превод на тази много ценна книга.

 

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be/

Сънят на Ресулюллах “салляллаху алейхи весселем”

Следния хадис-и шериф Пророкът “салляллаху алейхи весселем” ни известява за видяното в благословенния си сън

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%81%d1%8a%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85%d1%83-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%85/

О, рабе Мой!…

Животът в този свят е много кратък. Дните му преминават и се превръщат в спомени. Всяко човешко същество ще умре. След това ще последва или вечна мъка, или безкрайно блаженство. Времето за това бързо наближава.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b9/

Многоженството в исляма

 

Тези хора най-често коментират следните неща:

1– “Ислямът дава на мъжете правото да се женят за четири жени. Нещо, което никога не се съвмества с представата за семейство, със семейните връзки и със социалния ред.”

Отговорът, който може да се даде на това е следният:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b0/

Хазрет-и “Яхя Баба- готвачът”

Яхя Баба (рахметуллахи алейх) е “Евлия” (просветен), роден в гр. Одрин (Османската империя).

Колегите му са приготвяли шербети, печени кебапи, зеленчуци…но неговият специалитет е бил “пилав”-ът (ориз). Когато се захванел да готви, все едно е отслужвал религиозната си служба….

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%85%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%8f%d1%85%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%87%d1%8a%d1%82/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 89

Това писмо, написано до Саййид Мир Мухиббуллах, информира, че в този свят е нужно да се прави това, което би било полезно за Отвъдния живот.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/mektubat-rabbani/mektubat-rabbani-2-89/

Въпрос: Каква е връзката между “ханефии” и “ехли суннет”? Каква е разликата между “селефии” и “суфии”?

Расулюллах “салляллаху алейхи ве селлем” е разпространил ислямската религия в продължение на 23 години. Есхаб-и кирам (сподвижниците) “радияллаху анх” са прекарали живота си в джихад и непрестанна борба. Само Халид бин Велид “радияллаху анх” е водил стотици битки.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%b8%d0%b8/

Съпругата в Дженнета / Айна-и Мердие

В книгите на ехлисуннетските алими се срещат много интересни техни преживявания. В една от тях Абдулвахид бин Зейд (рахметуллахи алейх) е споделил събитие, на което е станал свидетел, като е разказал това по-следният начин:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%81%d1%8a%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%b5/

Хазрети Иса (Исус) не е божество!

Големият ислямски учен Фахреддин Рази (рахметуллахи алейх) разказва: “Намирах се в гр. Харезм. Дочух, че в града е пристигнал поп, който се е опитвал да разпространи християнството. Отидох при него. Той ме пита:  – “Какво е доказателството, че Мухаммед “алейхиселям” е пророк?” Отговорих му по следният начин: – “Така както се известява, че са дадени

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%85%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%81-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

ЕРЕТИЧНО ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ (БИД’АТ И’ТИКАД)

(Бид’ат и’тикад) е изкривено и заблудено вярване. Вяра, която е развалена и излязла от пътя си. Повечето мюсюлмани са заразени от тази лоша болест. Опитите да бъдат разбрани неща, които са неуловими със сетивните органи и които са неподлежащи на изчисления, с помоща на разума, и вяра в грешните му изчисления, са  нещата въвличащи човека в тази болест

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b4/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 82

Това писмо, изпратено до Кважа Шарафаддин Хюсейн, разисква темата отностно избягването на харамите и придържането към Ахкам-и-ислямийе!

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/mektubat-rabbani/mektubat-2-82/

Т. Х. БАРКЛИ (ирландец)

Въпреки, че по-голямата част от населението в Ирландия са привърженици на католическата църква, аз израснах с протестантско възпитание. Но, още когато бях дете не харесвах изобщо нещата свързани с християнството, на които ни учиха и се съмнявах в тяхната истинност. Когато постъпих в университета и изучих нови науки, моите съмнения се превърнаха в убеждения. Християнската религия,

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%82-%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%86/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 96

Това писмо, написано до Мохамед Шериф, обяснява, че тези които не изпълняват поклонения и ибадети в предопределените им времена, използвайки изразите ‘Ще го направя утре’ или ‘Ще го изпълня по-късно’, грешат; и също така е нужно да се придържане към начина на служение на исляма, показан от Хазерети Мохамед.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/mektubat-rabbani/mektubat-rabbani-1-96/

Въпрос без отговор. Имам Ешари (рахметуллахи алейх)

Към нещата които могат да се разберат с разум, се подхожда с разум. Но нещата, които не могат да се разберат с разума, не може да се търсят с него. За нещата, които не се разбират с разум ни трябва, рехбер т.е. пътеводител. Пътеводителите са ехлисуннетските учени! Ако не се намират живи учени, тогава се четат техните книги!

 

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%83/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Известява се, че най-ценният капитал на този свят, са тъгите и страданията и че най-сладката благословия, са тревогите и болките.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/mektubat-rabbani/%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b1%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-%e2%84%96-2-%d0%bf%d0%b8/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 1, писмо № 79

Това писмо, написано до Джабарри Хан, пояснява, че тази чудесна религия е съвкупност от всички отминали религии и да и се подчиниш означава да се подчиниш на всички предишни религии.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/mektubat-rabbani/podchinenie-na-islyamat/

Качествата на Аллаху теаля според вярата на ехли суннет!

Аллаху теаля е притежател на съвършенни качества. Това са:

– Хаят, Илм, Сем’, Басар, Кудрет, Ираде, Келям и Теквин.

Те са изначални (Кадим) и вечни (Езел). Съществуват заедно със същността на Аллаху теаля. Създаването на творенията и промените, които настъпват в тях, не са пречка, изначалните качествата на Аллаху теаля да са вечни

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85%d1%83-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%8f%d1%80/

Абдулвехаб Шарани (рахметуллахи алейх)

Достигане до вечно щастие, е възможно единствено със следване любимият на Аллаху теаля, Мухаммед (саллалаху теаля алейхи весселлем). Следването му значи, вкопчване в неговият път и възприемане на неверието и неверниците за нечисти и …

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/alimite-poveliha/%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b2%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/

Ибрахим Вуу (малайзиец)

Преди да приема исляма, бях християнин католик. Мисионерите ме бяха направили католик, но никога не успях да заобичам тази религия, защото свещениците искаха от мен да повярвам в Троицата и……

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%83%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d1%86/

Заповедта на Константин и идеята за Троицата в новото Евангелие …

Истинската религия изпратена на Иса (алейхисселям) е била променена коварно за кратък период от време от страна на враговете му.Един евреин на име Пол се е престорил, че вярва в Исус и……….

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80/

Намазът – Степен на важност и значимостта му (в религията Ислям)

В книгата Дурр-ул-мукхтар, в началото на доклада за намаза, и в Ибни ‘Абидин, на двеста тридесет и четвърта страница в книгата Радд-ул-мухтар, (пояснявайки същата тема) ,е написано:  

От времето на Адем ‘алейхиселям’ намазът се е изпълнявал веднъж дневно през всеки шариат.

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/importance-of-namaz/

Наставления от Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх)

Веднъж, един човек е поискал наставления от  Ибрахим бин Едхем (рахметуллахи алейх). В отговор той е повелил:

  Ако приемеш и извършиш шест неща, то тогава,  нито една свършена твоя работа няма да ти навреди !”

 Тези шест неща са:

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d0%b8%d0%bd-%d0%b5%d0%b4%d1%85%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc/

Изуменият свещенник

Християнските свещеници твърдят, че християнството се основава единствено върху чистата обич, състрадание, милост и взаимо-помощ…

Нека видим следната действителнана случка на Хюсеин Хълми Ъшък ефенди  (рахметуллахи теаля алейх)…

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/izumeniqtsvestennik/

Как да опазим и да не губим своя “иман” (вяра)!

Нека изброим някои от важните неща, нужни за опазване на “иман”-а: 1 – Трябва да се вярва в неведомото (гайб).  [Вярата в “гайб“, означава потвърждение на вярата т.е. да бъде приета  религията, която е съобщена от Пророкът ни Ресулюллах (салляллаху теаля алейхи весселлем) и да се вярва в нея неприкосновено, без да се намесват собствени … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0/

ИСЛЯМЪТ НЕ Е РЕЛИГИЯ НА НАСИЛИЕТО !

Ислямът, не се базира на игри, музика, магии и илюзиониране. Великият ислямски учен Ахмед ибни Кема̄л ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) , който бил един от “шейх-ул ислямите” на Османската държава, в книгата си “Ел-мунӣра” казва: “Първото нещо, което трябва да направят и шейха (духовния водач), и мюрида (ученика), е да следват исляма. Той се състои от … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

Преводи на Коран-и Керим

  Смисълът на Коран-и керим, е разбран единствено от Ресулуллах (саллалаху алейхи ве селям) и е разяснен с хадис-и шерифи. Той е разяснил Коран-и керим. Книгите за правилните и истински расяснения са неговите хадис-и шерифи. Ислямските алими са жертвали сънят и спокойствието си със много безсънни нощи, за да могат да съберат всички възможни хадис-и … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc/

Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля . 2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета 3 – Привързаност към земни блага, длъжност и слава. 4 – Да се угнетяват и измъчват хора, животни, себе си. 5 – Да не се указва благодарност към Аллаху теаля и към … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d1%80%d0%b5-%d0%b1/

Големите признаци за настъпването на сетния ден

В хадис-и шерифите поместени в основните книги: Бухари, Муслим, Ибни Мадже, Ебу Давуд, Несаи, Тирмизи, И.Ахмед, Теберани, Ибни Джерир и Ибни Хиббан, съобщават за появата на следните 10 явления, преди да настъпи краят на света. Нека да ги видим:   1 – Ще се появи хазрети Мехди В хадис-и шериф се повели: “Преди да настъпи … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5/

Малките признаци за настъпването на съдният ден (Къямет)

Ето някои от тези признаци които любимият ни Мухаммед (алейхисселям) е съобщил с хадис-и шерифи: • Ще се пие много алкохол • Няма да се дава зекат • Джихадът (учене и разпространяването на исляма) ще се изостави • Младите ще стават “фасъци” (ще вършат открито грехове) • Ще се пречи на правещите добрините • Мъжете ще носят коприна • Съседските отношения … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/

Разумът или сетивата управляват днешния човек ?

  Неверниците биха унищожили и заличили мюсюлманите ако имаха сила за това, или щяха да ги насочат по измислен от тях път. [Във връзка с това, на 102-а страница на протокола от срещата, проведена от масоните през 1900 г., пише: “Не е достатъчно да се постигне победа над религиозните хора и техните храмове, същинската ни … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%88/

Ислямът категорично заповядва да се работи във всички клонове на науката, знанието и морала.

Неверниците са хора, които не харесват ислямската религия, донесена от Мухаммед “алейхисселям”, и които казват, че тя не съответства на времето и науката, и муртедите (вероотстъпниците) открито и подло се подиграват с исляма и унизяват мюсюлманите. Тъй като оставането извън исляма съвпада с техните удоволствия, страсти и лоши желания, те наричат исляма “изостаналост”, а неверието … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b4%d0%b2%d0%b0/

Призив към Рабите

За да проумеете каква голяма вина е некланянето на намаз, изкарайте навън най-любимия за вас човек, например вашето детето, и му кажете: “Ела, когато те извикам!” Викате, викате, но то не идва. Вие ще го викате, и макар да ви чува, то няма да идва . Какво бихте направили с него? Така и Аллаху теаля призовава рабите … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/priziv-kym-rabite/

Приелият Исляма, поп

Нека да чуем от личните му думи, историята на живелият 22 години като християнски свещенник, който без да обръща внимание на манипулациите на медиите относно мюслюманите, проучил, останал шокиран и приел Исляма , бразилецът Хаджи Исмаил. Също и реакциите на близките му, както и показаното изключително търпение от негова страна:   “Веднага щом станах мюслюманин … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf/

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (ЧАСТ 1-ВА)

Днес в света ежедневно се правят нови неща и то във всяка област. Ние сме длъжни да ги следим, учим и научим другите. Трябва да следваме нашите предци, не само по отношение на промишлеността и технологиите, а също и в религиозните и морални аспекти. Трябва да превъзпитаме младите, така че те да станат вярващи и … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/musulmanite-ne-sa-nev1/

Абдуллах Уемура (японец)

Защо станах мюсюлманин ли?   Защото ислямската религия съобщава единството на Алла̄ху теа̄ля̄ , както и че ни очаква вечен живот след смъртта и че хората в Съдния ден ще бъдат разпитвани за делата си в земния живот. Тя заповядва честността, почтеността и изключителната морална чистота. Всички тези неща са най-необходимите основи, които са нужни … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/%d0%b0%d0%b1%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86/

Имам Раббани, Мектубат (Писма), том № 2, писмо № 29

Това писмо е написано за достойния шейх Абдулхак Дехлеви (рахметуллахи теаля алейх). Говори се, че най-ценният капитал на този свят са тъгите и страданията и че най-сладката благословия са тревогите и болките. Хвала (хамд) на Аллаху теаля и мир (селям) да бъде за избраните и обичаните от Него раби! Скъпи братко! Дори страданията, които ни … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/mektubat-2-29/

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ (Част 2-ра)

През Средновековието мюсюлманите търсили злато, ценни подправки и дървета със силен аромат [като уд, акамбер и подобни], и ги изнасяли за европейците. [Както било по време на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м).] Днес черното злато, т.е. петролът зае местата на всички тези неща. Чудя се дали мюсюлманите ще успеят отново да възвърнат империята си, която била огромна като … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/musulmanite-ne-sa-nev2/

Аллах довежда слънцето от изток, а ти го доведи от запад….

Историците казват, че Хазрети Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил роден 2122 години преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м) в град, който е бил разположен между реките Ефрат и Тигър. Според едно предание той е починал на 175 годишна възраст в град на име “Халӣлуррахман”, близо до Ерусалим. В книгата “La Bible a dit vrai = Свещената книга казва истината”, публикувана от автор на име Мартсон, пише, че много вещи, които принадлежат на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м), били наскоро намерени в тези места. Това доказва, че той е живял в споменатото време. Доведеният баща на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил Āзер. Истинският му баща бил Та̄рӯх и починал, когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил още дете. Āзер бил майстор на идоли. Когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил още дете, той е осъзнал, че на идолите не бива да се прави иба̄дет. Счупил на парчета статуите, изработени от доведения му баща и започнал да призовава Немрӯд към вярата, който е бил владетелят на Вавилон. Немрӯд бил жесток и безмилостен владетел. Според едно предание Немрӯд …

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/slanceto-ot-iztok/

МУХАММЕД ЕМИН ХОБОХН (Германец)

Мухаммед Емин Хобохн бил едновременно дипломат и мисионер. Той бил човек на знанието и религията, който се занимавал със социалните въпроси. Защо европейците напускат религиите си и стават мюсюлмани? Това има много причини. Първата сред тях е “истината”. Принципите, на които ислямът се основава са толкова логични, толкова вeрни и честни, че е невъзможно за … продължение … »

Permanent link to this article: http://www.ehlisunnetbg.com/statii/mohamed-emin-hobohn/