Абдуллах Уемура (японец)

muslims-in-japan

Защо станах мюсюлманин ли?

  Защото ислямската религия съобщава единството на Алла̄ху теа̄ля̄ , както и че ни очаква вечен живот след смъртта и че хората в Съдния ден ще бъдат разпитвани за делата си в земния живот. Тя заповядва честността, почтеността и изключителната морална чистота. Всички тези неща са най-необходимите основи, които са нужни на едно лице, за да може да живее спокоен и мирен живот в  правия път. Никоя друга религия не съобщава това  толкова ясно и толкова изразително. Правдивостта в исляма е много ценна. Честността към Алла̄ху теа̄ля̄ и към рабите Му съставлява основата на исляма. Аз, търсейки истината, я намерих в исляма и станах мюсюлманин.
Разгледах всички религии и моите заключения, до които достигнах, са следните:Днешното християнство никога не би могло да бъде чистата религия, донесена от Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Заповедите, които Ӣса̄ (алейхисселя̄м) получил от Алла̄ху теа̄ля̄ и предал на хората, са били напълно променени. В днешните Евангелия на мястото на думите на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) са поставени други неща. Ислямът е единствената религия, която остава чиста и непокътната от първия ден на появата си. Кора̄н-и керӣм е достигнал до наши дни без да бъде променяна дори една негова дума.
Днешните Евангелия не съдържат заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄, а само думите на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), които били променяни с времето, и неговите дела. В исляма, от друга страна, заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ и словата на Неговия Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) са отделени един от друг. Заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ са написани в Кора̄н-и керӣм, докато словата на Хазрети Пейгамбера (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) са събрани в сборници, наречени “Сборници с хадӣси”.
В исляма Алла̄ху теа̄ля̄ се обръща пряко към Неговите раби. В християнството подобно нещо липсва.
Най-важната тема в християнството, която не може да се приема от хората със здрав разум е вероубеждението за Троицата (трите бога). Християните не вярват в един Аллах, а в трима богове. Досега никой християнски теолог не е успявал да даде логично разяснение на това. Нито пък имат възможността да го направят. Ето защо това убеждение е напълно безпочвeно и ненормално. Само един голям Творец може да създаде този свят. Вярата в три божества е равносилна на идолопоклонничество. Разумен човек ще повярва в само един Създател.
Освен това християните налагат убеждението, че хората се раждат грешни; че те трябва да изкупят греховете си, за да се пречистят от тях; и че отричането на основното християнско вероубеждение – “Троицата” – ще доведе човек до вечна гибел и че повече няма да бъдат съживени. Тогава какво друго би било толкова естествено за хора, които се раждат греховни и които са лишени от съживяване след смъртта, освен да приемат престоя си в този живот като мимолетна възможност да опитат всички видове наслади и удоволствия, включително да мамят един друг и да извършват всички видове жестокости, вместо напразно да губят време в поклонения? Именно поради тази причина днешните християни живеят без да спазват морални и религиозни закони и постепенно отиват към пълен атеизъм. Те се превърнали в машини, а душите им са напълно празни.
Нека сега да се върнем към японските религии: По същество в Япония има две основни религии. Едната от тях е махаяна будизмът, който е смес между древния и чистия будизъм. Това донякъде прилича на брахманизма. Ако се проучат малко техните вероубеждения, ще се види, че Буда бил атеист, защото никъде не споменава Алла̄ху теа̄ля̄ и не вярва, че душата няма да умре, когато умре тялото. Гледните точки на брахманите за душата не са толкова материалистични, но те се изразяват по такъв сложен начин, че не се разбира добре какво искат да кажат. В действителност не е ясно брахмите като какъв приемат Брахма – като Аллах, като раб или като пророк. Брахмите се занимават повече с религиозна философия отколкото с религия. Винаги, за да представят Брахма пред очите си, те смятат за свещени нещата, които оприличават с него или които мислят, че би били подхождали на него [например цветята], и започват да се кланят на вещи и животни, създадени от Алла̄ху теа̄ля̄, вместо да се кланят на Създателя.
Сред всички тези крайно сложни вероубеждения ислямът е единствената религия, която ни кара да опознаем най-добре Алла̄ху теа̄ля̄. (Алла̄ху теа̄ля̄ е един. Той е велик. Той е Господът на всички светове. Нито е роден, нито е родил. Всичко съществуващо в света и в отвъдния живот са Негови създания. Никой освен Него не заслужава поклонение. Никой друг освен Него не може да даде заповеди на рабите Му.) Втората религия в Япония е шинтоизмът, който е дори по-лош от будизма, защото не е религия на морала. Освен това те вярват в много богове и подобно на изостаналите племена се кланят поотделно на всеки от тях. [С други думи те са идолопоклонници.]
По този начин аз ви дадох много искрена и кратка информация за някои съществуващи световни религии. Кой от вас, след като види и научи тези неща, ще избере един от тях, оставяйки исляма? Възможно ли е това? Вие също виждате, че сред толкова много изключително объркани и абсолютно алогични вероубеждения ислямът сияе ярко. От пръв поглед се разбира, че той е единствената истинска религия, пълна с напълно логични и хуманни закони.
И аз с насълзени очи, търсейки пътя на истината, за да постигне спокойствие и спасение душата ми, намерих исляма – най-логичната религия. Тогава си казах: “Ето това е религията, която търсих”. Захванах се здраво за нея и на драго сърце станах мюсюлманин.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: