Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?

Въпрос: Аз се успокоявам чрез слушане на музика. Дали това намерение не я прави халял?

 Отговор:

Срещали сме и хора, които казват, че се успокояват много, когато пият алкохол или вземат наркотици. В интерес на истината, те нямаше да пият алкохол или да ползват упойващи вещества ако те не ги отпускаха. Има крадци, които не намират покой без да крадат. Проститутките не намират покой без да вършат зина (прелюбодеяние). Успокояването с харама не е мярка в религията. В книгите пише, че човек, който слуша музика, с времето започва да става като наркоман и не може да се успокои без нея. По същия начин наркоманите, когато нямат възможност да поемат упойващи вещества, започват да нападат наляво и надясно, и не се успокояват, докато не намерят достъп до тях. Слушането на музика успокоява нефса, защото той се храни с харами. От харама не може да се чака нищо добро. Успокоението трябва да се търси в мубахите, т.е позволените и разрешени удоволствия заявени от нашата религия.


Лечение с музика

Въпрос: Във времето на Селджукската и Османската империя е било практикувано лечение с музика. Позволено ли е да се лекува с харам?

Отговор: Не може да се лекува с харам, но ако един вярващ и праведен лекар специалист каже, че за дадена болест няма ефективно лечение, освен някой харам, то за съответния човек става джаиз (позволено) да използва това нещо в границите на позволението на религията. За този болен човек харамът става халял. Т.е. с това пак няма да е извършено лечение с харам.
Пиенето на неща, които са харами, става халял, когато е констатирана тяхната ефективност и не е познато друго лечение с халял средства. Хадис-и шерифът в “Бухари”, в който се казва: “Аллаху теаля не е сътворил лек в харама” се тълкува така: “Харам веществата, чиято ефективност е констатирана, стават халял за лекарство.” По същия начин за човек, който ще умре от жажда, е позволено да пие вино толкова, колкото да се спаси от смъртта. Наличието на лек в някой харам се установява чрез казване от страна лекар, който е мюсюлманин, праведен и специалист. (Дурр-ур-мухтар, Редд-ул-мухтар)

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: