Грешно ли е да се гледа нагоре докато се отправя молитва?

aid1147377-728px-ask-dua-step-5


Въпрос: Грешно ли е да се гледа нагоре когато се отправя молитва?

Отговор:
Не е правилно да се поглежда към небето докато се молим. Аллаху теаля е безпрепятствен от място и пространство. Мислене, че (ха’ша) Аллаху теаля е на небето, както правят някои от “притежателите на бид’ат”, е много опасно!
Предаденият в (Бухари) един хадис-и шериф гласи, че гледане към небето по време на намаз е яростно порицано.

(Ел-Енвар)

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: