Десет причини човек да почине БЕЗ ИМАН (Вяра)

Beautiful-Yellow-Flower-In-Clouds-Winter-HD-Wallpaper

1 – Да не се учат заповедите и забраните на Аллаху теаля .
2 – Да не се коригира вярата, съгласно ехли суннета
3 – Привързаност към земни блага, длъжност и слава.
4 – Да се угнетяват и измъчват хора, животни, себе си.
5 – Да не се указва благодарност към Аллаху теаля и към онези хора, чрез които Той е изпратил добрини за нас.
6 – Да не се изпитва страх от загубване на вярата.
7 – Да не се изпълнява петкратния намаз на време.
8 – Да се дава или приема лихва.
9 – Да се подценяват мюслюманите, които стриктно спазват заповедите
на религията. Да се изричат лоши неща за тях,  като например, че са “изостанали”.
10 – Да се говорят, пишат и рисуват неприлични неща.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: