Заповедта на Константин и идеята за Троицата в новото Евангелие …

rafael_death of ananias

Истинската религия изпратена на Иса (алейхисселям) е била променена коварно за кратък период от време от страна на враговете му. Един евреин на име Пол се е престорил, че вярва в Исус и че разпространява неговата религия, като междувременно унищожил Евангелието, което е било низпослано от небето. По-късно са се появили четирима души, които са написали това, което са чули от апостолите. Въпреки, че са се появили четири книги със заглавие Евангелия, лъжите на Пол са били вмъкнати в тях. В допълнение към това, въпреки че апостол на име Варнава е записал правилно това, което е чул и видял от Иса (алейхисселям), това Евангелие също е било унищожено. С течение на времето броят на Евангелията се е увеличил и навсякъде хората започнали да четат различни книги.

Константин Велики, който по-рано е бил езичник, приел християнството, е разширил Византион (днешен Истанбул), разгърнал е строителна дейност в града и го преименувал на Константинопол. През 325 г. след Хр. той е свикал 318 духовници в Никея и им е наредил да обединят всички Евангелия, като в това ново Евангелие е накарал да вмъкнат многобройни неща, характерни за езичеството т.е. от предишната му религия. Приел е, Коледа, като начало на годината и е основал новата християнска религия. В истинското Евнагелие на Иса (алейхисселям), както и в написаното от Варнава се е съобщавало, че Аллах е един. Идеята за Троицата, измислена от Платон, е намерила място в първите четири изопачени Евангелия. Константин също е накарал да вмъкнат идеята за Троицата и в новото Евангелие. Духовник на име Арий е казал, че това ново Евангелие е грешно, че Аллах е един, че Иса (алейхисселям) не е Негов син, а раб, но никой не го е послушал, а вместо това са го отлъчили от църквата. Арий избягал в Египет и разпространил единобожието, но по късно е бил убит.persecutionofpaul

Царете, след Константин са останали в недоумение между мезхеба на Арий и новата християнска религия. В Константинопол са били проведени втория и третия събор, в гр. Ефес (дн. Турция), който се намира между Измир и Айдън-четвърти, в Кадъкьой-пети и в Константинопол-шести. Така са се появили нови Евангелия. В крайна сметка, Мартин Лутер и Калвин са направили последни промени през 931 [1524] г. Християните, които повярвали в това ново Евангелие, са били наречени протестанти. По този начин християнската религия е придобила странен вид, който е отвъд разума и истината.

Как може възраженията, които с право са отправени срещу хриястиянството в Европа, да бъдат насочвани срещу исляма?


Спасението от мъките в отвъдния свят зависи единствено от следването на Мухаммед (алейхисселям). Този, който следва пътя, показан от него, ще постигне любовта на Аллаху теаля. Този, който върви по стъпките му, постига благото да бъде верен раб на Аллаху теаля. Най-високопоставените сред всички пророци, които са повече от 124 000, поискали да го следват. Ако Муса (алейхисселям) беше живял по негово време, въпреки своето величие, с желание би го следвал. Всички мюсюлмани знаят, че Иса (алейхисселям) ще слезе от небето и ще върви по пътя и религията на Мухаммед (алейхисселям). Мюсюлманите, които са негова общност, са най-добрите и високопоставени сред всички хора, защото следват него. Повечето от онези, които ще влязат в Рая, са от тази общност. Те ще влязат в Дженнета преди всички хора.

За още информация кликнете върху иконите:

ИСЛЯМ-И-ХРИСТИЯНСТВОфронтHakikat_Kitabevi_Button

tam ilm

Print Friendly, PDF & Email

Share This: