За кого е ваджиб “курбан” и каква е мярката?

ruyada-koc-kurban-etmekНека обобщим отговора в отделни точки:

1   Всеки който е достигнал до нормата (която е 96 гр злато) за “Фътра” и “Курбан”, се приема за “религиозно богат“. За този човек е “ваджиб” (задължително) да даде “фътра”. Ако той е “Мукеллеф” (задължен) т.е. ако достигнал зрялост и е местен жител (т.е. не е пътник) е почти задължен да заколи курбан от свое име. За този човек е харам (забранено) да получава “зекят“. “Ваджиб” (задължително) е да помага на бедните жени и неработещите мъже от рода си.

2Наследството и “Мехир“-а (сума давана от младоженеца на младоженката) също се добавят към квотата на благосъстоянието. При сдобиване с имущество, стойността на което е достигнало квотата (96 гр. злато) и запазването му в притежание за една година се дава само “зекят“-а на изминалата година.

3 След приспадане на дължимите заеми и имуществото нужно за преживяване, за притежаващият стойността или имуществото равни на квотата за “зекят“, за него е “ваджиб” да заколи курбан. Квотата за курбан се определя от стойността на притежаваното в злато и сребро.

4 Имуществото, което ще се добави към квотата за курбан не е задължително да бъде за търговия или да се е притежава цяла година (както при зекята). Заемите се изваждат от отдаденото (ако има такова) назаем имущество или пари. След което, ако все още е останал заем за получаване, то той се добавя към квотата за курбан, т.е. се брои като текущо принадлежащо имущество.

5 Използваното в ежедневието имущество не се добавя към квотата! Без значение колко ценни са, ежедневно имущество са: една къща; храна достатъчна за един месец; ежегодните три вида облекло; бельо; използваните домашни уреди и покъщнина; превозно средство; служебни книги и предстоящи изплащание на заем. Не е задължително да се притежават всичките изброени неща. Но ако се притежават, те не се добавят към квотите на фитре, зекят и курбан.

6 Имущество което не се използва за търговия, неизползвана покъщнина, имоти отдадени под наем, накити, непостлани килими, неизпованата често покъщнина, уреди за търговия и изкувство, не се броят за неща от крайна нужда, т.е. те се причисляват към квотата за курбан. Сбора на всички тях, ако е равен или надвишава 96 гр. злато, за този човек е “ваджиб” т.е. задължително да заколи курбан. Ако се живее в голяма къща, стаите в къщата, които не се използват не се причисляват към квотата.

7 Златните и сребърни бижута на жените се добавят към квотите на “зекята” и “курбана“. Украшения, като: перли, корали, диаманти, изумруди се добавят само към квотата на “курбана“. Не се добавят към “зекята“!

8 Компютър, телефон, револвер, радиопредавател, телевизор, Dvd/Cd плейър, часовник, хладилник, пералня, съдомиялня, прахосмукачка, ценни религиозни стенни платна, полюлеи и лампи, поради факта, че се използват не се добавят към квотата за “курбан“. Но изцяло неизползваната покъщнина, без значение стара или нова, се добавя.

9 Притежавани ценни религиозни книги с висока стойност (Мусхаф, книги по хадис и фъкъх и др.) не се добавят към квотата, при случай, че се четат. Ако не се четат- се добавят!

10 Ако непозваното имущество има по-висока стойност от квотата (96 гр. злато) за притежателят му е “ваджиб” да заколи курбан. Например, на когото принадлежи “чеизът” (покъщнина за новоженци), той е този, който е отговорен за курбан. Ако бащата е подготвил “чеиз” за дъщеря си, но все още не и го е подарил, то докато не го стори, “чеизът” се води негова собственост. Ако го е подарил- дъщеря му е тази, която е отговорна за курбана. Това е само когато “чеизът” има стойност равна или по висока от квотата.

11 За крайно нужните облекла, носени в период от една година са три вида. Останалите дрехи, дори и да са стари, също се добавят към квотата. Неизползваните стари домашни потреби, дори и тенджерите, също се добавят.                                                                                         (Трите вида облекла са: 3 сака, 3 панталона, 1 палто, 3 ризи, 3 потника, 3 чифта гащи и 1 жилетка. Стойността на всички останали дрехи се добавя към квотата.)

12 Една жена ако е омъжена и притежава къща, по мезхеба на имам а’зам и според имам Ебу Юсуф, се счита за богата и без значение дали живее в нея или не, тя трябва да заколи курбан. Ако един мъж притежава къща, той не се приема за богат. Но омъжена жена притежаваща къща се приема за богата, защото нейната къщата не е от издръжката на семейството и. Мъжът е длъжен да подсигури къща за съпругата си. Ако тя притежава пари, според  имам а’зам и имам Юсуф ще трябва да заколи курбан. Според имам Мухаммед, омъжената жена не трябва да коли курбан. Такава е и фетвата (разпоредбите в книгите). Т.е. ако реши да заколи курбан, ще спечели “севаб” (награда) за извършен “ваджиб“, но ако не желае, няма да се води за грях. Ако жената не е омъжена, къщата и се счита от издръжката, като при този случай и според имам а’зам Ебу Ханифе и според имам Ебу Юсуф ел-Енсари, не е нужно да се коли курбан.

13 Ако някой притежава две къщи, една лятна вила и една за през зимата, и живее в тях според сезона, тези две къщи не се водят за два отделни дома. Така, че не е задължен да коли курбан.

От книгата по фъкъх: (Хиндийе)

INEGOL ILCESINDE, 140 KILOGRAM AGIRLIGINDAKI KOC 1700 LIRAYA SATILDI. (ANADOLU AJANSI - SABAN KILICCI) (20121023)
140-килограмов курбан от Област Инегьол, Турция.

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: