Има ли място музиката в исляма?

musiccc-620x330 Не са много от хората, които знаят че музиката е забранена в нашата религия, т.е. е харам. Като едно от чудесата на любимият ни пророк Мухаммед “алейхиселям” по този въпрос, са известените от Него хадис-и шерифи по-долу:

(Ще дойде такова време, че някои хора от моята общност ще приемат “мизмара” [музиката, чалгията] за хелял)
[Бухари]

(Аллаху теаля ще вкара в дън земя онези, които се забавляват с музикални уреди и жени-певици)
[Ибни Мадже]

(Гибелта на моята общноста би станала реалност, ако се разспространят следните пет неща: проклинането, консумирането на алкохол, мъжете носещи коприна, музиката и връзките между мъже с мъже и жени с жени)
[Дейлеми, Хаким]

(Аз бях изпратен също и, за да забраня, идолите и “мизмар-а” [музиката])
[И.Ахмед, Ебу Нуайм]

(На Иблис (дявола), беше казано: Твоят езан са “мизмарите” [музиките])
[Теберани]

(Забавлението с музика, след придобиване на някаква благодат, е прокълнато!)
[Беззар]

(Ресулюллах забрани да се припечелват пари  чрез “чалгия” [музика])
[Бегави]

Музиката забранена от “Инджила” [Библията], беше внедрена в християнството по-късно от поповете.
(Мевахид-и ледунниййе шехри)

Музиката беше голям грях и в останалите религии.
(Дурр-ул мунтека)

Дори да не са съпроводени с музика, трябва да се избягва слушането на гласове с теганни (извивки) т.е. “иляхи”-та, защото “сима”-та умъртвява сърцето. В сърцето се появява празнина.
(Мекатиб-и шерифе, стр.90,99)

4a55bdcd-42ee-4433-88e9-aac4c206e2e1

Хазрет-и Ибни Абидин повелява: Ракс се наричат, танците и поклащанията с определени движения извършвани от някои “Тарикатчии” [вижте на снимката]. Учените по “фъкъх” (ислямско право) са казали: (Приелият “ракс”-а за хелял, и извършващият го особено в съпровода на дайре (муз.инструмент) и “теганни” (с глас), става кяфир (неверник)).
След повелята (За това че музиката и “ракс”-а са харам, е налична “иджма”-та (единодушието) на муджтехид имамите (специалистите по фъкъх)), която Ибни Абидин е предал от писателят на книгата “Беззазиййе”- Куртуби, е казал (Видях лично фетвата (разпоредбата), издадена от шейх-ул ислям Кирмани, която гласи: “Приемащият “ракс”-а за хелял, става кяфир”. Имало е и алими, които са информирали че приелите “ракс”-а за хелял, стават “фасъци” (грешници). Всички тези неща са традиции на кяфирите (неверниците). Всяка “чалгия” е харам. Ако попадне случайно в ушите, се счита за извинение. Да се направи всичко възможно за да се избегне слушането и е “фарз”,  т.е. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
(Редд-ул мухтар)

dinimiz_islam_logo

Print Friendly, PDF & Email

Share This: