ИСЛЯМЪТ НЕ Е РЕЛИГИЯ НА НАСИЛИЕТО !

islam-belgeseli-BBC

Ислямът, не се базира на игри, музика, магии и илюзиониране. Великият ислямски учен Ахмед ибни Кема̄л ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) , който бил един от “шейх-ул ислямите” на Османската държава, в книгата си “Ел-мунӣра” казва:

“Първото нещо, което трябва да направят и шейха (духовния водач), и мюрида (ученика), е да следват исляма. Той се състои от заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄”.

Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) е заповядал:

“Ако видите човек, който лети във въздуха или ходи по повърхността на морето, или слага огън в устата си и го гълта, но думите и делата му не съответстват на исляма, знайте, че той е магьосник, лъжец, еретик и отклоняващ хората от правия път!”

Истинският ислям, съобщен от учените на ехли суннет (рахиме хумулла̄ху теа̄ля̄), е далеч от всякакви суеверия и е в съответствие със здравия разум. Свещената книга на исляма е Кора̄н-и керӣм. Той повелява правене на “иба̄дет” (служене) само на Алла̄ху теа̄ля̄, и показва начините по които да се извършат тези поклонения. Те са в най-елегантната, достойна, здравословна и подходяща за рабите форма. Кора̄н-и керӣм учи, че всички мюсюлмани са равни пред Алла̄ху теа̄ля̄. Превъзходството е само в знанието и таква̄та. “Таква̄” означава “страх от Алла̄ху теа̄ля̄”.

В 13-и а̄йет от сӯра Худжура̄т в Кора̄н-и керӣм се казва, меа̄л [смисъл, предаден от учените по тефсӣр]:

“Най-ценният, най-високопоставеният измежду вас при Алла̄ху теа̄ля̄ е най-богобоязливият”.

Принуждаването на хората да приемат исляма, няма място в Кора̄н-и керӣм. Това е забранено. Джиха̄дът се прави с цел съобщаване на вярата и исляма, а не с цел, насилственото им приемане. Навсякъде в Кора̄н-и керӣм се повелява милост и състрадание към хората. Хората, които не отдават значение на тези заповеди, нямат никаква връзка с исляма.
В днешната Света Библия все още има пасажи, съдържащи заповеди на Алла̄ху теа̄ля̄. Тези части, подобно на Кора̄н-и керӣм, повеляват състрадание и милост към хората. Ислямските учени признават, че пасажите в Тората и Евангелието, които съответства на ислямската религия, са словото на Алла̄ху теа̄ля̄. Назарянството първоначално е била религия, която повелявала вярата в “Един бог”. Идеята за Троицата, т.е. догмата за трите бога, се е появила в резултат на еврейските опити да унищожат назарянството и вследствие на грешен тефсӣр (тълкувания). Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е заповядал:

На онзи, който ви плесне по дясната буза, вие му обърнете и лявата”,

а на онези, които са го изтезавали, се е молел:

О, Аллах мой! Опрости техните греховете, защото не знаят какво вършат.”

Щом и двете религии говорят за милост и състрадание, щом и двете религии са основани върху търпението и добрите мисли, защо тогава между тях е имала враждебност и жестокост, през вековете?

Тези жестокости и мъчения са извършени само от християните. Това  признават и самите,  те. Горепосочените ужасяващи събития са взети от произведенията на християнските свещеници и историци. Ако ги бяхме взели от книгите на ислямските учени, това можеше да породи съмнение.

18910-050-28F62F41

Колко дълго са продължили тези жестокости спрямо мюсюлманите? Нека да разкрием продължителността на инквизиционните съдилища от чуждите източници:

Според европейските източници, инквизиционните съдилища продължили цели шест века от 578 [1183] г. до 1222 [1807] година. В тези отвратителни съдилища, състояли се в Италия, Испания и Франция, по несправедлив начин са били избити, изгаряни живи или умъртвявани хора с различни изтезания в името на религията или по-точно, в името на личните, материални интереси на свещениците.
Тези съдилища продължили до пълното ликвидиране на юдеите и мюсюлманите в Испания, след което испанският крал Фердинанд V , който осъдил на смърт дори собствения си син в тези съдилища, изразил гордостта си с думите:

Вече в Испания не останаха нито мюсюлмани, нито неверници.”

cambysesflayinggerard_1

Инквизиционните съдилища, в които са се смятали за грях, всякакви новости в науката и знанието, са унищожили не само хората от другите религии, а и всички образовани хора в обществото.
Дори и известният физик и астроном  Галилео Галилей, е бил съден в такива съдилища, защото след като е научил от мюсюлманите, че земята е кръгла, той предал това знание на европейците. Той се е спасил, единствено, след като е отрекъл думите си официално. Съдилищата са се водели от свещениците, всички дела са се провеждали тайно, а членовете на съдилищата са се събирали скрито. Тези съдилища са тъмни петна в историята и срам за християнството. Наполеон Бонапарт е трябвало да преодоли множество сериозни затруднения, за да отмени тези съдилища в Испания през 1222 [1807] година. Малко по-късно, този ужас се е възвърнал след като Наполеон бил отстранен от власт.

152dz4y

Съдилищата са станали история чак през 1250 [1834] година. Въпреки, че с точност не е известен броят на осъдените на смърт в инквизиционните съдилища, несъмнено е, че те са  милиони. Само ако кажем, че дори едно малко съдилище в Испания е осъдило на смърт 28 000 души, то човек може да си представи, колко хора са били убити в тези многобройни съдилища.

Исхак ефенди от Харпут (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) в книгата си “Дия̄-ул-Кулюб”, дава приблизителна оценка на броя на престъпленията, гоненията и убийствата “в името на религията”, извършени от християните срещу мюсюлманите и евреите, от католиците срещу протестантите и от протестантите срещу католиците.

hand-crusher

Следователно, минималният брой на хората, които са загубили живота си по време на кръстоносните походи;

-във войната за унищожаване на нехристияните по време на император Теофил и съпругата му Теодора;

-в масовите убиства по заповед на папа Григорий VII;

-в кланетата, през IV век, извършени с цел да се християнизират хората насилствено;

-по време на унищожаването на мюсюлманите и юдеите в Андалусия;

-в кланетата, извършени от католиците с цел изтребване на протестантите, първо в Бартоломеевата нощ, след това в Ирландия;

-в кланетата на католици по заповед на британската кралица Елизабет, така и в други подобни зверства, цифрата  възлиза на 25 милиона души. Факт, потвърден от християнските историци.

Масовите кланета, извършени от руснаците в различни времена, например в централна Азия през 1321 [1903] година, по време на болшевишката революция през 1907 година, както и по целия свят след революцията и Втората световна война, и особено в Афганистан през 1406 [1986] година, ще завишат тази цифра многократно!!!

ИСЛЯМ-И-ХРИСТИЯНСТВОфронтHakikat_Kitabevi_Button

Print Friendly, PDF & Email

Share This: