Какво е Хъдрелез (6-ти май)?

18360336_10209483067693435_1004621369_n

Някои хора казват: “Хъдрелез е само една традиция няма нищо лошо да се празнува” други казват, че е свещен ден за неверниците. А в книгата “Там илмихал” се казва: (Дните Невруз и Хъдрелез са свещени дни сред немюсюлманите). Има ли някаква пречка да се празнува и Хъдрелез на 6-ти май?

Отговор:
Грешно е да се приеме за традиция. В григорианския календар няма нито един свещен мюсюлмански ден. 6-ти май няма никаква връзка с исляма. Хъдрелез се празнува от немюсюлманите под предлог, че Хазрети Хъдър и хазрети Илияс са се срещнали в този ден, легенда която не е съобщена от исляма. Празнуването на Хъдрелез за мюсюлманите, е грях и застрашаващ вярата подход! В този ден се правят традиционно най-различни, нямащи никаква основа безмислени ритуали…

Нека Аллаху теаля ни опазва от всички дела, неодобрени от Него! Амин.

Print Friendly, PDF & Email

Share This: