Кога е крайният срок за колене на курбан по време на байрама?

Отговор:

Нека да обобщим отговора във вид на точки:

1. Курбанът може да се коли от първият ден след байрамския намаз до залеза на слънцето на третия ден от байрама. В малки селища, където не се извършва петъчен намаз, може да се заколи и преди байрамския намаз след “феджр” (времето на сутрешния намаз). Дори и да е “джаиз” (позволено), да се коли през нощта, това е “мекрух” (нехаресвано). По “иджтихада” на имам Ша’фи “рахимехуллаху теаля” курбанът може да се заколи и четвъртия ден на байрама.

2. Животните за “акика” и “адак“, които са “нафиле” (допълнителен ибадет), мога да се колят по всяко време но е препоръчително да се колят на байрама.

3. Ако байрамът съвпадне с петъчния ден, също се коли след байрамския намаз.

4. Ако човекът който знае че на третия ден от байрама ще стане “беден” (ще падне под квотата за курбан) или ще излиза на “сефер” (ще пътува), дори и да не е “ваджиб” (задължително) за него да заколи курбан през първия и втория ден за байрама, ако той го заколи ще му се отчете, като извършен “ваджиб“.

5. Ако беден човек заколи курбан в първия ден, след което на третия ден стане богат тоест се сдобие с квотата за курбан, не е нужно отново да коли нов курбан. “Ваджиб“-ът му би бил състоятелен. Ако човекът знае, че на третия ден ще достигне квотата, за него е “джаиз” да заколи курбан в първия ден.


Позволено ли е колене на курбан през нощта?

Отговор:
Това е мекрух. Не може да се коли, без да има нужда или “зарурет” т.е. принудителна причина за това. Ако човек няма възможност да заколи животното през деня, също и ако не може и на следващия ден да го направи, тогава е “джаиз” да го заколи през нощта.

Курбанът се коли до езана на вечерния намаз на третия ден. Ако до това време не е имало възможност да се заколи, се последва мезхеба на имам Ша’фи и се коли през четвъртия ден на байрама. При такъв случай, дори не става “мекрух“. Но трябва и да не се забравя, че без да се изпитва нужда, не е редно да се последва мезхеба на имам Ша’фи!


 

Print Friendly, PDF & Email

Share This: