Намаз при жените

Въпрос: 

В една от базовите книги по фъкх  (Хиндиййе) пише: (За жените е мекрух, да ходят на джамия с цел кланяне на намаз с джемаат [групово]). Важи ли това и за жена, която ще кланя без джемаат? Ако например е излязла на пазар, и няма подходящо място за да си кланя настъпилия намаз, може ли да изчака мъжете да приключат и да се разотидат и да влезе и да кланя в джамията?

Отговор: 

Не е гюнах (грях) за жените да ходят на джамия. Грях е да ходят когато там има мъже и могат да станат причина за фитне. Когато се появи подобна нужда, като гореспоменатата, няма нищо нередно, ако жената изчака мъжете да се разотидат и да си извърши намаза в отдела на джамията предназначен за жени.

По тази тема в “Ибни Абидин” се казва: “Не е джаиз за младите момичета, жените и възрасните жени да ходят на джамия, с цел слушане на вааз [проповеди], кланяне на петкратния, петъчния и байрамския намаз. Макар в миналото да е било разрешавано  на възрастните жени да ходят за вечерния [Акшам] и нощния [Ятсъ], за днешните времена това не е джаиз.”

И без друго за жените е харам и голям грях, да са с непокрити глави, крака, ръце, да ходят на джамия за мевлид, вааз и слушане на хафъз. Дори и християнските жени се забраждат, когато посещават църква и внимават да не са непокрити. Също така не може да се нарекът джамии, местата, където се събират смесено мъже с  жени. Не е допустимо да се ходи на такива места, включително и за намаз. 


Въпрос:

Трябва ли жените да ходят на петъчен намаз?

Отговор:

В хадис-и шериф се повелява: 

(Петъчния намаз е фарз за всеки мюсюлманин, с изключение на роба, жената, детето и болния) 

[Ебу Давуд, Хаким]

В книгата по фъкх (Фетва-и хиндиййе) се казва: (Не е фарз да се кланя джума намазът за жената и пътника (сефери). 


Print Friendly, PDF & Email

Share This: